Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraišką struktūrinei paramai gauti pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ priemonę VP3-1.1-VRM-02-R „Probleminių teritorijų plėtra“

Paramos priemonė1
VP3-1.1-VRM-02-R

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Regioninio planavimo
Paskelbimo data: 2013-02-27         Galioja iki: 2013-03-22        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraišką struktūrinei paramai gauti pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ priemonę VP3-1.1-VRM-02-R „Probleminių teritorijų plėtra“

2013 m. vasario 27 d. Joniškio rajono savivaldybės administracijai išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti.

Paraiška pagal projektų finansavimo sąlygų apraše ir regionų projektų sąraše nustatytus terminus turi būti pateikta iki 2013 m. kovo 22 d.

Paraiška priimama VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, adresu S. Konarskio g. 13, LT - 03109 Vilnius, Lietuva.

Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, vadovaudamasi 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ įgyvendinimo priemonės VP3-1.1-VRM-02-R „Probleminių teritorijų plėtra“ projektų finansavimo sąlygų apraše, patvirtintame 2008 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-396 (kartu su vėlesniais pakeitimais, patvirtintais Vidaus reikalų ministro 2011 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 1V-864), nustatytais reikalavimais bei Šiaulių regiono plėtros tarybos 2012 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. 51/5S-9 pakeistu Šiaulių regiono projektų, siūlomų finansuoti pagal 2007 – 2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ įgyvendinimo priemonę VP3-1.1-VRM-02-R priemonę „Probleminių teritorijų plėtra“ sąrašu Nr. VP3-1.1-VRM-02-R-61 2007-2013 metų laikotarpiui.

Įgyvendinančioji institucija - VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, tarpinė institucija – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija.
Informaciją teikia projektų vadovė Renata Mažeikienė, 
tel. (8 5) 210 74 81, 
faksas (8 5) 251 4401, 
el. paštas r.mazeikiene@cpva.lt.Centrinė projektų valdymo agentūra. Informacija atnaujinta 2013-02-27

Susiję kvietimai