Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas Nr. VP2-5.1-SM-01-V-01 teikti paraišką transeuropinės reikšmės automobilių kelių infrastruktūros pralaidumo didinimui, techninių parametrų gerinimui

Paramos priemonė1
VP2-5.1-SM-01-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2013-02-28         Galioja iki: 2013-04-29        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas Nr. VP2-5.1-SM-01-V-01 teikti paraišką transeuropinės reikšmės automobilių kelių infrastruktūros pralaidumo didinimui, techninių parametrų gerinimui

2013 m. vasario 28 d.išsiųstas pasiūlymas Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti projektui „Transeuropinio tinklo kelio E67 (VIA BALTICA) plėtra. Dangos rekonstravimo V etapas“.

 

Paraiška pagal projektų finansavimo sąlygų apraše ir valstybės projektų sąraše nustatytus terminus turi būti pateikta iki 2013 m. balandžio 29 d. 12.00 val.

 

Paraiškos priimamos Transporto investicijų direkcijoje, adresu Gedimino pr. 60, LT-01110 Vilnius.

 

Pasiūlymą teikti paraiškas išsiuntė Transporto investicijų direkcija, vadovaudamasi 

LR susisiekimo ministro 2008 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 3-165 (Žin., 2008, Nr. 57-2148, 2012, Nr. 20-916) patvirtintu VP2-5.1-SM-01-V priemonės „Transeuropinės reikšmės automobilių kelių infrastruktūros pralaidumo didinimas, techninių parametrų gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu

bei

LR susisiekimo ministro 2008 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. 3-263 patvirtintu Lietuvos 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ priemonės Nr. VP2-5.1-SM-01-V ,,Transeuropinės reikšmės automobilių kelių infrastruktūros pralaidumo didinimas, techninių parametrų gerinimas“ valstybės projektų sąrašu (2012 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. 3-251 redakcija)

 

Įgyvendinančioji institucija – Transporto investicijų direkcija, tarpinė institucija – LR susisiekimo ministerija.

 

Papildomus klausimus galima pateikti raštu ir žodžiu ir gauti informacijos Transporto investicijų direkcijoje aukščiau nurodytu adresu bei šiais telefonais ir el. pašto adresais:

tel. (8 5) 266 9532, el.p.: mantas.grigaliunas@tid.lt, aurelija.meskauskaite@tid.ltLR Transporto investicijų direkcija. Informacija atnaujinta 2013-02-28

Susiję kvietimai