Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraiškas vandens apsaugos ir valdymo priemonių nustatymui

Paramos priemonė1
VP3-1.4-AM-01-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2013-03-07         Galioja iki: 2013-05-01        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraiškas vandens apsaugos ir valdymo priemonių nustatymui

Pasiūlymas teikti paraiškas projektų finansavimui gauti pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ priemonę VP3-1.4-AM-01-V „Vandens apsaugos ir valdymo priemonių nustatymas“.

 

Paraiškos turi būti pateiktos LR Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai iki:

2013 m. gegužės 1 d.

 

Pareiškėjas: Aplinkos apsaugos agentūra

Projektas: „Potvynių valdymo planų parengimas“.

 

Įgyvendinančioji institucija – LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra.

 

LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra, vadovaudamasi 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ priemonės VP3-1.4-AM-01-V „Vandens apsaugos ir valdymo priemonių nustatymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu 2008 m. spalio 8 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-523 (Žin. 2008, Nr. 119-4540; 2010, Nr. 94-4954; 2013, Nr. 13-636) bei priemonės Nr. VP3-1.4-AM-01-V „Vandens apsaugos ir valdymo priemonių nustatymas“ valstybės projektų sąrašu 02, patvirtintu LR aplinkos ministro 2013 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. D1-124 (Žin. 2013, Nr. 19-941); Aplinkos apsaugos agentūrą kviečia teikti paraišką.

 

Informaciją apie paraiškos rengimui keliamus reikalavimus, veiksmų programų priedo atitinkamo prioriteto įgyvendinimo priemonės aprašymą, Projektų finansavimo sąlygų aprašą, paraiškos formą ir paraiškos pildymo instrukciją bei projekto finansavimo ir administravimo sutarties formą galite rasti mūsų interneto svetainėje  www.apva.lt arba svetainėje www.esparama.lt.

 

Paraišką teikti adresu:

LR Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Labdarių g. 3

LT-01120 Vilnius.

 

Informaciją teikia Aplinkos projektų valdymo agentūros Struktūrinių projektų skyriaus vyriausiasis specialistas Gytautas Ignatavičius, tel. (8 5) 247 7925, el. p. gytautas.ignatavicius@apva.lt.Aplinkos projektų valdymo agentūra. Informacija atnaujinta 2013-03-07

Susiję kvietimai