Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas Nr. VP2-5.1-SM-02-V-01 teikti paraišką transeuropinės reikšmės geležinkelių linijų modernizavimui ir plėtrai, reikiamos infrastruktūros sukūrimui viešiesiems logistikos centrams steigti

Paramos priemonė1
VP2-5.1-SM-02-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2013-03-07         Galioja iki: 2013-04-25        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas Nr. VP2-5.1-SM-02-V-01 teikti paraišką transeuropinės reikšmės geležinkelių linijų modernizavimui ir plėtrai, reikiamos infrastruktūros sukūrimui viešiesiems logistikos centrams steigti

 

2013 m. kovo 7 d. išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti AB „Lietuvos geležinkeliai“ projektui „Intermodalinio terminalo Vilniaus viešajame logistikos centre projektavimas ir statyba“.

 

Paraiška pagal projektų finansavimo sąlygų apraše  ir valstybės projektų sąraše Nr. VP2-5.1-SM-02-V-01 nustatytus terminus turi būti pateikta iki 2013 m. balandžio 25 d. 12 val.  

 

Paraiškos priimamos Transporto investicijų direkcijoje, adresu Gedimino pr. 60, LT-01110 Vilnius.

 

Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė Transporto investicijų direkcija, vadovaudamasi

LR susisiekimo ministro 2008 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. 3-323 (Žin., 2008, Nr. 105-4036; 2011, Nr. 72-3484; 2012, Nr. 62-3145) patvirtintu VP2-5.1-SM-02-V priemonės „Transeuropinės reikšmės geležinkelio linijų modernizavimas ir plėtra, reikiamos infrastruktūros sukūrimas viešiesiems logistikos centrams steigti“ projektų finansavimo sąlygų aprašu

bei

LR susisiekimo ministro 2009 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. 3-208 (2012 m. spalio 11 d. įsakymo Nr. 3-660 redakcija) patvirtintu Lietuvos 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ priemonės VP2-5.1-SM-02-V „Transeuropinės reikšmės geležinkelio linijų modernizavimas ir plėtra, reikiamos infrastruktūros sukūrimas viešiesiems logistikos centrams steigti“ valstybės projektų sąrašu Nr. VP2-5.1-SM-02-V-01.

 

Įgyvendinančioji institucija – Transporto investicijų direkcija, tarpinė institucija – LR Susisiekimo ministerija.

 

Papildomus klausimus galima pateikti raštu ir žodžiu ir gauti informacijos Transporto investicijų direkcijoje aukščiau nurodytu adresu bei tel. (8 5) 249 1862, (8 5) 266 5855, el. paštu: vilma.gelzinyte@tid.lt, danute.cepiene@tid.lt LR Transporto investicijų direkcija. Informacija atnaujinta 2013-03-07

Susiję kvietimai