Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraišką turizmo projektui įgyvendinti

Paramos priemonė1
VP3-1.3-ŪM-05-R

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Regioninio planavimo
Paskelbimo data: 2013-03-13         Galioja iki: 2013-06-17        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraišką turizmo projektui įgyvendinti

Šiaulių regiono plėtros taryba 2013 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. 51/5S-12 patikslino Šiaulių regiono projektų, finansuojamų pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai “ VP3-1.3-ŪM-05-R priemonę „Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose“, sąrašą 2007-2013 metų laikotarpiui Nr. VP3-1.3-ŪM-05-R-61 pakeisdama Joniškio rajono savivaldybės projekto „Viešosios turizmo infrastruktūros įrengimas prie Joniškio miesto I tvenkinio“ paraiškos pateikimo terminą į 2013 m. birželio 17 d.

Įgyvendinančioji institucija - VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra, tarpinė institucija – Lietuvos Respublikos ūkio ministerija.

 

Komunikacijos skyrius:

komunikacija@lvpa.lt

(85) 268 7411Lietuvos verslo paramos agentūra. Informacija atnaujinta 2013-03-13

Susiję kvietimai