Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraiškas viešosios energetikos projektams įgyvendinti

Paramos priemonė1
VP3-3.4-ŪM-04-R

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Regioninio planavimo
Paskelbimo data: 2013-03-13         Galioja iki: 2013-07-31        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraiškas viešosios energetikos projektams įgyvendinti

Šiaulių regiono plėtros taryba 2013 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. 51/5S-15 patikslino Šiaulių regiono projektų, finansuojamų pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ VP3-3.4-ŪM-04-R priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“, sąrašą 2007-2013 metų laikotarpiui Nr. VP3-3.4-ŪM-04-R-61 pakeisdama Pakruojo rajono savivaldybės projekto „Pakruojo seniūnijos administracinio pastato modernizavimas“ paraiškos pateikimo terminą į 2013 m. gegužės 31 d., įtraukdama Šiaulių miesto savivaldybės projektus „Medelyno progimnazijos pastato remontas“ (paraiškos pateikimo terminas – 2013 m. kovo 29 d.) ir „Šiaulių miesto lopšelio-darželio „Žilvitis“ pastato remontas“ (paraiškos pateikimo terminas – 2013 m. kovo 29 d.), Pakruojo rajono savivaldybės projektą „Klovainių vaikų darželio pastato modernizavimas“ (paraiškos pateikimo terminas – 2013 m. liepos 31 d.), Akmenės rajono savivaldybės projektą (paraiškos pateikimo terminas – 2013 m. liepos 31 d.).

Įgyvendinančioji institucija - VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra, tarpinė institucija – Lietuvos Respublikos ūkio ministerija.

 

Komunikacijos skyrius:

komunikacija@lvpa.lt

(85) 268 7411Lietuvos verslo paramos agentūra. Informacija atnaujinta 2013-03-13

Susiję kvietimai