Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraišką turizmo projektui įgyvendinti

Paramos priemonė1
VP3-1.3-ŪM-05-R

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Regioninio planavimo
Paskelbimo data: 2013-03-13         Galioja iki: 2013-03-29        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraišką turizmo projektui įgyvendinti

Telšių regiono plėtros taryba 2013 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. 51/10S-4 patikslino Telšių regiono projektų, finansuojamų pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ VP3-1.3-ŪM-05-R priemonę „Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose“, sąrašą 2007-2013 metų laikotarpiui Nr. VP3-1.3-ŪM-05-R-81 ir pakeitė Rietavo savivaldybės projekto „Dalies Rietavo Oginskių dvaro sodybos parko sutvarkymas pritaikant turizmo reikmėms (II etapas)“ paraiškos pateikimo terminą į 2013 kovo 29 d. “.

Įgyvendinančioji institucija - VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra, tarpinė institucija – Lietuvos Respublikos ūkio ministerija.

 

Komunikacijos skyrius:

komunikacija@lvpa.lt

(85) 268 7411Lietuvos verslo paramos agentūra. Informacija atnaujinta 2013-03-13

Susiję kvietimai