Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraišką pagal priemonę „Viešųjų politikų reformų skatinimas“

Paramos priemonė1
VP1-4.3-VRM-02-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2013-02-27         Galioja iki: 2013-03-15        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraišką pagal priemonę „Viešųjų politikų reformų skatinimas“

2013 m. vasario 26 d. Lietuvos Respublikos socialinės paslaugos ir darbo ministerijai išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti pagal priemonę „Viešųjų politikų reformų skatinimas“.

 

Paraiška „Lietuvos socialinio modelio, apimančio užimtumo didinimą, darbo santykių reglamentavimo tobulinimą ir socialinio draudimo tvarumą, sukūrimas“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir valstybės projektų sąraše nustatytus terminus turi būti pateikta Europos socialinio fondo agentūrai iki 2013 m. kovo 15 d.

Paraiška teikiama adresu: Europos socialinio fondo agentūra, Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius, Lietuva.

 

Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė Europos socialinio fondo agentūra, vadovaudamasi 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonės VP1-4.3-VRM-02-V „Viešųjų politikų reformų skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. kovo 16 d. įsakymu Nr.1V-107 bei Valstybės projektų sąrašu Nr. 08, atnaujintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. vasario 13 d. sprendimu Nr. 1V-129.

 

Įgyvendinančioji institucija: Europos socialinio fondo agentūra.

Tarpinė institucija: Vidaus reikalų ministerija.

 


Informaciją teikia Dalia Česlauskaitė, (8 5) 241 3165, faksas (8 5) 260 8281, el. paštas dalia.ceslauskaite@esf.lt.Europos socialinio fondo agentūra. Informacija atnaujinta 2013-02-27

Susiję kvietimai