Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymai teikti paraiškas pagal priemonę „Valdžios ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimas ir partnerystė“

Paramos priemonė1
VP1-4.1-VRM-08-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2012-12-04         Galioja iki: 2013-04-01        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymai teikti paraiškas pagal priemonę „Valdžios ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimas ir partnerystė“

2012 m.  lapkričio 30 d. išsiųsti pasiūlymai teikti paraiškas ES struktūrinei paramai gauti pagal priemonę „Valdžios ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimas ir partnerystė“.

 

Lietuvos bibliotekininkų draugijos paraiška „Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos ir Lietuvos bibliotekininkų draugijos bendradarbiavimo didinimas įgyvendinant asmens duomenų apsaugos politiką“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir Valstybės projektų sąraše nustatytus terminus turi būti pateikta  Europos socialinio fondo agentūrai iki 2013 m. vasario 4 d.

Viešosios įstaigos „Darnaus vystymo projektai“ paraiška „Sąlygų savanoriškai veiklai nevyriausybinėse organizacijose gerinimas“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir Valstybės projektų sąraše nustatytus terminus turi būti pateikta  Europos socialinio fondo agentūrai iki 2013 m. vasario 4 d.

Viešosios įstaigos „Šiuolaikinių didaktikų centras“ paraiška „Atvira savivalda: valdžios ir nevyriausybinio sektorių partnerystės tinklo kūrimas (Atvira savivalda)“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir Valstybės projektų sąraše nustatytus terminus turi būti pateikta  Europos socialinio fondo agentūrai iki 2013 m. balandžio 1 d.

Viešosios įstaigos „Naujųjų religijų tyrimų ir informacijos centras“ paraiška „Religinių mažumų lygių galimybių užtikrinimas Lietuvoje: problemos ir galimi jų sprendimo būdai“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir Valstybės projektų sąraše nustatytus terminus turi būti pateikta  Europos socialinio fondo agentūrai iki 2013 m. vasario 4 d.

Viešosios įstaigos „Bendruomenių santykių konsultantai“ paraiška „Programos "Saugi kaimynystė" sukūrimas siekiant sustiprinti valdžios ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimą“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir Valstybės projektų sąraše nustatytus terminus turi būti pateikta  Europos socialinio fondo agentūrai iki 2013 m. vasario 27 d.

Informaciją teikia Asta Jurgutė, (8 5) 250 0674, faksas (8 5) 260 8281, el. paštas asta.jurgute@esf.lt.

 

Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos paraiška "Lieknos Vyriausybės" ("Lean Government") principų sklaida ir jų taikymo Lietuvos viešojo sektoriaus institucijose ir nevyriausybiniame sektoriuje galimybių analizė“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir Valstybės projektų sąraše nustatytus terminus turi būti pateikta  Europos socialinio fondo agentūrai iki 2013 m. vasario 4 d.

Viešosios įstaigos „Asmenybės ugdymo institutas „Rafaelis“ paraiška „Valdžios ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimo skatinimas tobulinant savivaldybių įgyvendinimą viešąją politiką neformalaus švietimo paslaugų teikimo srityse“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir Valstybės projektų sąraše nustatytus terminus turi būti pateikta  Europos socialinio fondo agentūrai iki 2013 m. vasario 4 d.

Asociacijos „Jaunimo iniciatyvinė grupė“ paraiška „Jaunimas mieste - jaunimas miestui“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir Valstybės projektų sąraše nustatytus terminus turi būti pateikta  Europos socialinio fondo agentūrai iki 2013 m. vasario 4 d.

Informaciją teikia Kristina Gecevičiūtė, (8 5) 250 0258, faksas (8 5) 260 8281, el. paštas kristina.geceviciute@esf.lt.

 

2012 m.  gruodžio 3 d. išsiųsti pasiūlymai teikti paraiškas ES struktūrinei paramai gauti pagal priemonę „Valdžios ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimas ir partnerystė“.

 

Lietuvos vartotojų instituto paraiška „Nevyriausybinių ir valdžios organizacijų bendradarbiavimas kuriant švietimo modelį“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir Valstybės projektų sąraše nustatytus terminus turi būti pateikta  Europos socialinio fondo agentūrai iki 2013 m. vasario 4 d.

Informaciją teikia Asta Jurgutė, (8 5) 250 0674, faksas (8 5) 260 8281, el. paštas asta.jurgute@esf.lt.

 

Viešosios įstaigos „Skudutiškio akademija“ paraiška „Universalusis daugiafunkcinis centras - nevyriausybinio ir valdžios sektorių praktinio bendradarbiavimo laboratorija (Šeimos gerovės laboratorija)“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir Valstybės projektų sąraše nustatytus terminus turi būti pateikta  Europos socialinio fondo agentūrai iki 2013 m. vasario 4 d.

Viešosios įstaigos „Jaunimo psichologinės paramos centras“ paraiška "Švietimas ir tarptautinis bendradarbiavimas vykdant savižudybių prevenciją ir krizių įveikimą“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir Valstybės projektų sąraše nustatytus terminus turi būti pateikta  Europos socialinio fondo agentūrai iki 2013 m. vasario 4 d.

Informaciją teikia Kristina Gecevičiūtė, (8 5) 250 0258, faksas (8 5) 260 8281, el. paštas kristina.geceviciute@esf.lt.

 

2012 m.  gruodžio 4 d. išsiųsti pasiūlymai teikti paraiškas ES struktūrinei paramai gauti pagal priemonę „Valdžios ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimas ir partnerystė“.

 

Viešosios įstaigos „Geros valios projektai“ paraiška „Pagalbadarbais.lt - efektyvesniam socialinių problemų sprendimui“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir Valstybės projektų sąraše nustatytus terminus turi būti pateikta  Europos socialinio fondo agentūrai iki 2013 m. vasario 4 d.

Informaciją teikia Asta Jurgutė, (8 5) 250 0674, faksas (8 5) 260 8281, el. paštas asta.jurgute@esf.lt.

 

Antimonopolinio Lietuvos piliečių sąjūdžio paraiška „Vietos savivaldos ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo plėtra šilumos energetikos srityje“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir Valstybės projektų sąraše nustatytus terminus turi būti pateikta  Europos socialinio fondo agentūrai iki 2013 m. vasario 4 d.

NVO vaikams konfederacijos paraiška "NVO akademija“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir Valstybės projektų sąraše nustatytus terminus turi būti pateikta  Europos socialinio fondo agentūrai iki 2013 m. kovo 15 d.

Informaciją teikia Kristina Gecevičiūtė, (8 5) 250 0258, faksas (8 5) 260 8281, el. paštas kristina.geceviciute@esf.lt.

 

Paraiškos teikiamos adresu: Europos socialinio fondo agentūra, Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius, Lietuva.

Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė Europos socialinio fondo agentūra, vadovaudamasi 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonės VP1-4.1-VRM-04-R „Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. 1V-58 bei Klaipėdos regiono projektų sąrašu Nr. 32, patikslintu Klaipėdos regiono plėtros tarybos 2012 m. lapkričio 19 d. sprendimu Nr.51/3S-78.

Įgyvendinančioji institucija: Europos socialinio fondo agentūra.

Tarpinė institucija: Vidaus reikalų ministerija.Europos socialinio fondo agentūra. Informacija atnaujinta 2012-12-04

Susiję kvietimai