Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymai teikti paraiškas pagal priemonę „Valdžios ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimas ir partnerystė“

Paramos priemonė1
VP1-4.1-VRM-08-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2013-01-10         Galioja iki: 2013-06-28        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymai teikti paraiškas pagal priemonę „Valdžios ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimas ir partnerystė“

2013 m.  sausio 10 d. išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti pagal priemonę „Valdžios ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimas ir partnerystė“.

Viešosios įstaigos „Pilietinės visuomenės institutas" paraiška „Valdžios ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimo viešosios politikos sprendimų priėmimo procese stiprinimas“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir Valstybės projektų sąraše nustatytus terminus turi būti pateikta  Europos socialinio fondo agentūrai iki 2013 m. balandžio 18 d.

Informaciją teikia Asta Jurgutė, (8 5) 250 0674, faksas (8 5) 260 8281, el. paštas asta.jurgute@esf.lt.

 

2013 m.  sausio 7 d. išsiųsti pasiūlymai teikti paraiškas ES struktūrinei paramai gauti pagal priemonę „Valdžios ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimas ir partnerystė“.

Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos paraiška „Žiniomis ir faktais grįsta jaunimo politika“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir Valstybės projektų sąraše nustatytus terminus turi būti pateikta  Europos socialinio fondo agentūrai iki 2013 m. birželio 28 d.

Informaciją teikia Asta Jurgutė, (8 5) 250 0674, faksas (8 5) 260 8281, el. paštas asta.jurgute@esf.lt.

 

Viešosios įstaigos „Savivaldos plėtros institutas" paraiška "Žmogus savivaldoje“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir Valstybės projektų sąraše nustatytus terminus turi būti pateikta  Europos socialinio fondo agentūrai iki 2013 m. kovo 4 d.

Informaciją teikia Kristina Gecevičiūtė, (8 5) 250 0258, faksas (8 5) 260 8281, el. paštas kristina.geceviciute@esf.lt.

 

Paraiškos teikiamos adresu: Europos socialinio fondo agentūra, Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius, Lietuva.

Pasiūlymus teikti paraiškas išsiuntė Europos socialinio fondo agentūra, vadovaudamasi 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonės VP1-4.1-VRM-08-V „Valdžios ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimas ir partnerystė“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. 1V-691 bei Valstybės projektų sąrašu Nr. 01, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro  2012 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. 1V-916.

 

Įgyvendinančioji institucija: Europos socialinio fondo agentūra.

Tarpinė institucija: Vidaus reikalų ministerija.

 Europos socialinio fondo agentūra. Informacija atnaujinta 2013-01-10

Susiję kvietimai