Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas Nr. VP2-5.1-SM-01-V-01 teikti paraišką transeuropinės reikšmės automobilių kelių infrastruktūros paralaidumo didinimui, techninių parametrų gerinimui

Paramos priemonė1
VP2-5.1-SM-01-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2013-03-21         Galioja iki: 2013-03-29        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas Nr. VP2-5.1-SM-01-V-01 teikti paraišką transeuropinės reikšmės automobilių kelių infrastruktūros paralaidumo didinimui, techninių parametrų gerinimui

 

2013 m. kovo 21 d. išsiųstas pasiūlymas Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti projektui „Transeuropinio tinklo kelio E28 (Vilnius–Minskas) plėtra“.

Paraiška pagal projektų finansavimo sąlygų apraše ir LR susisiekimo ministro patvirtintame projektų sąraše nustatytus terminus turi būti pateikta iki 2013 m. kovo 29 d. 12.00 val.

Paraiškos priimamos Transporto investicijų direkcijoje, adresu Gedimino pr. 60, LT-01110 Vilnius.

 

Pasiūlymą teikti paraiškas išsiuntė Transporto investicijų direkcija, vadovaudamasi LR susisiekimo ministro 2008 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 3-165 (Žin., 2008, Nr. 57-2148; 2011, Nr. 69-3299; 2012, Nr. 105-5332) patvirtintu VP2-5.1-SM-01-V priemonės „Transeuropinės reikšmės automobilių kelių infrastruktūros pralaidumo didinimas, techninių parametrų gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu

bei

LR susisiekimo ministro 2008 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. 3-263 patvirtintu Lietuvos 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ priemonės Nr. VP2-5.1-SM-01-V ,,Transeuropinės reikšmės automobilių kelių infrastruktūros pralaidumo didinimas, techninių parametrų gerinimas“ valstybės projektų sąrašu (2013 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 3-166 redakcija).

 

Įgyvendinančioji institucija – Transporto investicijų direkcija, tarpinė institucija – LR susisiekimo ministerija.

 

Papildomus klausimus galima pateikti raštu ir žodžiu ir gauti informacijos Transporto investicijų direkcijoje aukščiau nurodytu adresu bei šiais telefonais ir el. pašto adresais:

tel. (8 5) 266 95 32, faks. (8 5) 266 58 31 el.p.: kestutis.kviklys@tid.lt; tel. (8 5) 266 58 39, faks. (8 5) 266 58 31 el.p.: aurelija.meskauskaite@tid.ltLR Transporto investicijų direkcija. Informacija atnaujinta 2013-03-21

Susiję kvietimai