Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymai teikti paraiškas pagal priemonę „Aukšto tarptautinio lygio mokslinių tyrimų skatinimas"

Paramos priemonė1
VP1-3.1-ŠMM-10-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2013-03-25         Galioja iki: 2013-05-15        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymai teikti paraiškas pagal priemonę „Aukšto tarptautinio lygio mokslinių tyrimų skatinimas"

2013 m. kovo 25 d. buvo išsiųsti pasiūlymai teikti paraiškas struktūrinei paramai gauti šiems pareiškėjams:

 

Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras

2013 m. kovo 25 d. Valstybiniam mokslinių tyrimų institutui Fizinių ir technologijos mokslų centrui buvo išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką Europos socialinio fondo paramai gauti. Paraiška „SOI (Silicon on Insulator) planarinių subbanginių struktūrų optiniams biojutikliams tyrimai bei šioje srityje dirbančių mokslininkų ir kitų tyrėjų tarptautinio konkurencingumo ugdymas (SOIbio)“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus turi būti pateikta Europos socialinio fondo agentūrai iki 2013 m. gegužės 15 d.

Informaciją teikia: Ineta Palionytė, tel. (8-5) 250 0268, el. paštas: ineta.palionyte@esf.lt.

 

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

2013 m. kovo 25 d. Lietuvos sveikatos mokslų universitetui buvo išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką Europos socialinio fondo paramai gauti. Paraiška „Biologinio kardio stimuliatoriaus kūrimas, pasitelkiant užsienio mokslo ir studijų institucijas bei tobulinant tyrėjų ir kitų darbuotojų kompetencijas (BIOKARDIOSTIM)“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus turi būti pateikta Europos socialinio fondo agentūrai iki 2013 m. gegužės 15 d.

Informaciją teikia: Vaiva Kupčiūnaitė, tel. (8-5) 246 1394, el. paštas: vaiva.kupciunaite@esf.lt.

 

Vilniaus universiteto Onkologijos institutas

2013 m. kovo 25 d. Vilniaus universiteto Onkologijos institutui buvo išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką Europos socialinio fondo paramai gauti. Paraiška „Ląstelių programavimo ir navikų mikroaplinkos valdymo panaudojimas individualizuotai terapijai onkologijoje LASTER“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus turi būti pateikta Europos socialinio fondo agentūrai iki 2013 m. gegužės 15 d.

Informaciją teikia: Ineta Palionytė, tel. (8-5) 250 0268, el. paštas: ineta.palionyte@esf.lt.

 

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

2013 m. kovo 25 d. Lietuvos sveikatos mokslų universitetui buvo išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką Europos socialinio fondo paramai gauti. Paraiška „Aukšto tarptautinio lygio mokslinio tyrimo vykdymas balso akustinio signalo automatinio parametrizavimo, analizės ir klasifikavimo metodų kūrimo srityje, pasitelkiant užsienio mokslo ir studijų institucijas bei tobulinant tyrėjų ir kitų darbuotojų kompetencijas (BAS“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus turi būti pateikta Europos socialinio fondo agentūrai iki 2013 m. gegužės 15 d.

Informaciją teikia: Vaiva Kupčiūnaitė, tel. (8-5) 246 1394, el. paštas: vaiva.kupciunaite@esf.lt.

 

Kauno technologijos universitetas

2013 m. kovo 25 d. Kauno technologijos universitetui buvo išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką Europos socialinio fondo paramai gauti. Paraiška „Paviršiaus reljefo ir molekulinių jėgų įtakos nanodalelių saviorganizacijos procesams fundamentiniai moksliniai tyrimai ir šioje srityje dirbančių mokslininkų ir kitų tyrėjų tarptautinio konkurencingumo ugdymas (PARMO)“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus turi būti pateikta Europos socialinio fondo agentūrai iki 2013 m. gegužės 15 d.

Informaciją teikia: Gedrimas Čibisovas, tel. (8-5) 246 1393, el. paštas: gedrimas.cibisovas@esf.lt.

 

Paraiškos teikiamos adresu: Europos socialinio fondo agentūra, Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius, Lietuva­

 

Pasiūlymus teikti paraiškas išsiuntė Europos socialinio fondo agentūra, vadovaudamasi 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ VP1-3.1-ŠMM-10-V priemonės „Aukšto tarptautinio lygio mokslinių tyrimų skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu bei valstybės projektų sąrašu, patvirtintu LR Švietimo ir mokslo ministro 2012 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-1113 ir papildytu 2013 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. V-198.

 

Įgyvendinančioji institucija: Europos socialinio fondo agentūra

Tarpinė institucija: LR švietimo ir mokslo ministerijaEuropos socialinio fondo agentūra. Informacija atnaujinta 2013-03-25

Susiję kvietimai