Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraišką probleminių teritorijų plėtrai

Paramos priemonė1
VP3-1.1-VRM-02-R

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Regioninio planavimo
Paskelbimo data: 2013-04-26         Galioja iki: 2013-06-30        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraišką probleminių teritorijų plėtrai

2013 m. balandžio 26 d. Kelmės rajono savivaldybės administracijai išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti.
Paraiška pagal projektų finansavimo sąlygų apraše ir regionų projektų sąraše nustatytus terminus turi būti pateikta iki 2013 m. birželio 30 d.

Paraiška priimama VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, adresu S.Konarskio g. 13, LT - 03109 Vilnius, Lietuva.

Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, vadovaudamasi 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ įgyvendinimo priemonės VP3-1.1-VRM-02-R „Probleminių teritorijų plėtra“ projektų finansavimo sąlygų apraše, patvirtintame 2008 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-396  (Žin., 2013, Nr. 40-1952), nustatytais reikalavimais bei Šiaulių regiono projektų sąrašu 2007-2013 m laikotarpiui Nr. VP3-1.1-VRM-02-R-61, patvirtintu Šiaulių regiono plėtros tarybos 2013 m. kovo 18 d. sprendimu Nr. 51/5S-19.

Įgyvendinančioji institucija – VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, tarpinė institucija – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija.

Informaciją teikia projektų vadovė Eglė Menkevičienė, 
tel. (8 5) 274 8758, 
faksas (8 5) 251 4401, 
el. paštas e.menkeviciene@cpva.lt.Centrinė projektų valdymo agentūra. Informacija atnaujinta 2013-04-26

Susiję kvietimai