Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraišką pagal priemonę „Besimokančiųjų pagrindinių kompetencijų ugdymas formaliojo ir neformaliojo švietimo sistemoje“

Paramos priemonė1
VP1-2.2-ŠMM-06-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2013-04-30         Galioja iki: 2013-05-10        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraišką pagal priemonę „Besimokančiųjų pagrindinių kompetencijų ugdymas formaliojo ir neformaliojo švietimo sistemoje“

2013 m. balandžio 29 d. buvo išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką struktūrinei paramai gauti šiam pareiškėjui:

 

Ugdymo plėtotės centras

2013 m. balandžio 29 d. Ugdymo plėtotės centrui buvo išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką Europos socialinio fondo paramai gauti. Paraiška „Suaugusiųjų kompetencijų vertinimas plėtojant kryptingesnį suaugusiųjų mokymo(-si) programų planavimą ir įgyvendinimą“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus turi būti pateikta Europos socialinio fondo agentūrai iki 2013 m. gegužės 10 d.

 

Paraiška teikiama adresu: Europos socialinio fondo agentūra, Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius, Lietuva­

 

Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė Europos socialinio fondo agentūra, vadovaudamasi 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-06-V priemonės „Besimokančiųjų pagrindinių kompetencijų ugdymas formaliojo ir neformaliojo švietimo sistemoje“ projektų finansavimo sąlygų aprašu bei valstybės projektų sąrašu, patvirtintu LR Švietimo ir mokslo ministro 2013 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-323.

Įgyvendinančioji institucija: Europos socialinio fondo agentūra

 

Tarpinė institucija: LR Švietimo ir mokslo ministerija

Informaciją teikia: Giedrė Žiogelytė, tel. (8-5) 261 0580, el. paštas: giedre.ziogelyte@esf.ltEuropos socialinio fondo agentūra. Informacija atnaujinta 2013-04-30

Susiję kvietimai