Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraišką pagal priemonę „Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką“

Paramos priemonė1
VP1-1.2-SADM-01-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2013-05-06         Galioja iki: 2013-05-13        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraišką pagal priemonę „Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką“

2013 m. gegužės 6 d. Lietuvos darbo biržai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką ES finansavimui gauti pagal priemonę „Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką“.

 

Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė Europos socialinio fondo agentūra (toliau - Agentūra), vadovaudamasi 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.2-SADM-01-V priemonės „Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. A1-191, bei valstybės projektų sąrašu  Nr. VP-1.2-SADM-01-V-14, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. A1-179.

 

Paraiška „Pagalba įsidarbinant“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir valstybės projektų sąraše nustatytus terminus turi būti pateikta  Agentūrai iki 2013 m. gegužės 13 d.

 

Įgyvendinančioji institucija: Europos socialinio fondo agentūra.

 

Tarpinė institucija: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

 

Informaciją teikia:

  • Reda Glinskienė tel. (8 5) 264 6246, faksas (8 5) 260 8281, el. p.: reda.glinskiene@esf.lt;
  • Aleksandra Rynkunienė tel. (8 5) 250 0240, faksas (8 5) 260 8281, el. p.: aleksandra.rynkuniene@esf.lt.

 Europos socialinio fondo agentūra. Informacija atnaujinta 2013-05-06

Susiję kvietimai