Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraiškas nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtrai

Paramos priemonė1
VP3-2.4-SADM-01-R

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Regioninio planavimo
Paskelbimo data: 2013-05-15         Galioja iki: 2013-07-01        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraiškas nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtrai

2013 m. gegužės 15 d. išsiųstas pasiūlymas teikti paraiškas ES struktūrinei paramai gauti šiam  pareiškėjui: Elektrėnų savivaldybės administracijai.

Paraiška pagal projektų finansavimo sąlygų apraše ir regionų projektų sąraše VP3-2.4-SADM-01-R-02 nustatytus reikalavimus turi būti pateikta VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai iki 2013 m. liepos 1 d.

Paraiška priimama VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, adresu S.Konarskio g. 13, LT - 03109  Vilnius, Lietuva.

Pasiūlymus teikti paraiškas išsiuntė VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, vadovaudamasi 2009 m. gruodžio 30 d. LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-706 patvirtintu 2007 – 2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos II prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.4-SADM-01-R priemonės „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ antrojo etapo projektų finansavimo sąlygų aprašu, Vilniaus regiono plėtros tarybos 2013 m. gegužės 2 d. sprendimu Nr. 51/1S-191 patikslintu projektų, finansuojamų pagal 2007 – 2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos II prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ priemonę Nr. VP3-2.4-SADM-01-R „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ sąrašu Nr. VP3-2.4-SADM-01-R-02.

Įgyvendinančioji institucija - VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, tarpinė institucija – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Informaciją teikia Socialinės apsaugos projektų skyriaus viršininkė Justina Jakštienė,
tel. (8 5) 2748713,
faksas (8 5) 251 4401,
el. paštas j.jakstiene@cpva.lt .Centrinė projektų valdymo agentūra. Informacija atnaujinta 2013-05-15

Susiję kvietimai