Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraišką pagal priemonę „Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“

Paramos priemonė1
VP1-4.1-VRM-03-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2013-05-21         Galioja iki: 2013-06-28        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraišką pagal priemonę „Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“

2013 m.  gegužės 21 d. Marijampolės pataisos namams išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti.

 

Paraiška „Prevencinės grupės pareigūnų kvalifikacijos tobulinimas“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir valstybės projektų sąraše nustatytus terminus turi būti pateikta Europos socialinio fondo agentūrai iki 2013 m. birželio 28 d.

Paraiška teikiama adresu: Europos socialinio fondo agentūra, Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius, Lietuva.

 

Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė Europos socialinio fondo agentūra, vadovaudamasi 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonės VP1-4.1-VRM-03-V „Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. vasario 13 d. Nr. 1V-59 bei valstybės projektų sąrašo Nr. 01 papildymu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. 1V-358.

 

Įgyvendinančioji institucija: Europos socialinio fondo agentūra

Tarpinė institucija: Vidaus reikalų ministerija

Informaciją teikia Diana Valaitė, tel. (8 5) 241 3186, faksas (8 5) 260 8281, el. paštas diana.valaite@esf.lt.Europos socialinio fondo agentūra. Informacija atnaujinta 2013-05-21

Susiję kvietimai