Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymai teikti paraiškas pagal priemonę „Viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvos“

Paramos priemonė1
VP1-4.3-VRM-01-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2013-05-23         Galioja iki: 2013-07-10        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymai teikti paraiškas pagal priemonę „Viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvos“

2013 m. gegužės 23 d. buvo išsiųsti pasiūlymai teikti paraiškas struktūrinei paramai gauti šiems pareiškėjams:

 

Jonavos rajono savivaldybės administracija

2013 m. gegužės 23 d. išsiųstas pasiūlymas Jonavos rajono savivaldybės administracijai teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti. Paraiška „Jonavos rajono savivaldybės administracijos veiklos valdymo tobulinimas, diegiant kokybės vadybos sistemą“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir valstybės projektų sąraše nustatytus terminus turi būti pateikta Europos socialinio fondo agentūrai iki 2013 m. liepos 10 d.

Informaciją teikia Jolanta Baniulienė, (8 5) 250 0255, faksas (8 5) 260 8281, el. jolanta.baniuliene@esf.lt.

 

Trakų rajono savivaldybės administracija

2013 m. gegužės 23 d. išsiųstas pasiūlymas Trakų rajono savivaldybės administracijai teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti. Paraiška „Trakų rajono savivaldybės administracijos veiklos valdymo tobulinimas, diegiant kokybės vadybos sistemą“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir valstybės projektų sąraše nustatytus terminus turi būti pateikta Europos socialinio fondo agentūrai iki 2013 m. liepos 1 d.
Informaciją teikia Ala Nanevič, (8 5) 250 0248, faksas (8 5) 260 8281, el. ala.nanevic@esf.lt.

 

Elektrėnų savivaldybės administracija

2013 m. gegužės 23 d. išsiųstas pasiūlymas Elektrėnų savivaldybės administracijai teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti. Paraiška „Elektrėnų savivaldybės administracijos veiklos valdymo tobulinimas, diegiant kokybės vadybos sistemą“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir valstybės projektų sąraše nustatytus terminus turi būti pateikta Europos socialinio fondo agentūrai iki 2013 m. liepos 10 d.

Informaciją teikia Gražina Puzevičiūtė, (8 5) 264 9336, faksas (8 5) 260 8281, el. grazina.puzeviciute@esf.lt.

 

Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė Europos socialinio fondo agentūra, vadovaudamasi 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonės VP1-4.3-VRM-01-V „Viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvos“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. vasario 18 d. įsakymu Nr.1V-70 bei Valstybės projektų sąrašu Nr. 01, atnaujintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. gegužės 2 d. sprendimu Nr. 1V-392.

Įgyvendinančioji institucija: Europos socialinio fondo agentūra.

 

Tarpinė institucija: Vidaus reikalų ministerija.

 Europos socialinio fondo agentūra. Informacija atnaujinta 2013-05-23

Susiję kvietimai