Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraišką regioninių ekonomikos augimo centrų plėtrai

Paramos priemonė1
VP3-1.1-VRM-01-R

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Regioninio planavimo
Paskelbimo data: 2013-05-27         Galioja iki: 2013-06-28        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraišką regioninių ekonomikos augimo centrų plėtrai

2013 m. gegužės 27 d. Telšių rajono savivaldybės administracijai išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką dėl projekto „Apleistų ir užterštų Telšių miesto teritorijų prie Masčio ežero regeneravimo ir tvarkymo darbų atlikimo III etapas (II eilė)“ finansavimo.

Paraiška pagal projektų finansavimo sąlygų apraše ir Regiono projektų sąraše nustatytus terminus turi būti pateikta iki 2013 m. birželio 28 d.

Paraiška priimama VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, adresu Konarskio g. 13, LT - 03109 Vilnius, Lietuva.

Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, vadovaudamasi 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ įgyvendinimo priemonės VP3-1.1-VRM-01-R „Regioninių ekonomikos augimo centrų plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu 2008 m. rugsėjo 29 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-345 (kartu su vėlesniais pakeitimais, patvirtintais Vidaus reikalų ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. 1V-229; 2010 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 1V-498; 2011 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 1V-863 bei 2012 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. 1V-178) bei Telšių regiono plėtros tarybos 2013 m. gegužės 17 d. sprendimu Nr. 51/10S-21 patikslinu Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuotinų 2011-2013 m. Telšių regiono projektų sąrašu Nr. VP3-1.1-VRM-01-R-82 pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ priemonę „Regioninių ekonomikos augimo centrų plėtra“.
Įgyvendinančioji institucija - VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, tarpinė institucija - Vidaus reikalų ministerija.

Informaciją teikia projektų vadovas Arvydas Marcinkevičius, 
tel. (8 5) 274 8729, 
faksas (8 5) 251 4401, 
el. paštas a.marcinkevicius@cpva.ltCentrinė projektų valdymo agentūra. Informacija atnaujinta 2013-05-27

Susiję kvietimai