Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraišką pagal priemonę „Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“

Paramos priemonė1
VP1-4.1-VRM-04-R

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Regioninio planavimo
Paskelbimo data: 2013-01-04         Galioja iki: 2013-04-02        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraišką pagal priemonę „Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“

2013 m. sausio 4 d. Biržų rajono savivaldybės administracijai išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti pagal priemonę „Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“.

 

Paraiška „Biržų rajono savivaldybės politikų ir administracijos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir Panevėžio regiono projektų sąraše nustatytus terminus turi būti pateikta  Europos socialinio fondo agentūrai iki 2013 m. balandžio 2 d.

Paraiška teikiama adresu: Europos socialinio fondo agentūra, Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius, Lietuva.

Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė Europos socialinio fondo agentūra, vadovaudamasi 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonės VP1-4.1-VRM-04-R „Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. 1V-58 bei Panevėžio regiono projektų sąrašu Nr. 52, patikslintu Panevėžio regiono plėtros tarybos 2012 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr.51/4S-71.

Įgyvendinančioji institucija: Europos socialinio fondo agentūra.

 

Tarpinė institucija: Vidaus reikalų ministerija.
Informaciją teikia Neringa Bagdanavičienė, (8 5) 250 0271, faksas (8 5) 260 8281, el. paštas neringa.bagdanaviciene@esf.lt.Europos socialinio fondo agentūra. Informacija atnaujinta 2013-01-04

Susiję kvietimai