Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraišką Regioninių ekonomikos augimo centrų plėtra

Paramos priemonė1
VP3-1.1-VRM-01-R

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Regioninio planavimo
Paskelbimo data: 2013-06-04         Galioja iki: 2013-07-01        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraišką Regioninių ekonomikos augimo centrų plėtra

2013 m. birželio 4 d. Tauragės rajono savivaldybės administracijai išsiųstas pasiūlymas teikti projekto „Tauragės miesto centrinės dallies viešųjų pastatų fasadų ir viešųjų erdvių sutvarkymas, II etapas“paraišką ES struktūrinei paramai gauti.

Paraiška pagal projekto finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus turi būti pateikta VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai iki 2013 m. liepos 1 d.

Paraiška priimama VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, adresu S. Konarskio g. 13, LT - 03109  Vilnius, Lietuva.

Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, vadovaudamasi 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ įgyvendinimo priemonės VP3-1.1-VRM-01-R „Regioninių ekonomikos augimo centrų plėtra“ projektų finansavimo sąlygų apraše, patvirtintame 2008 m. rugsėjo 29 d. LR Vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-345 (kartu su vėlesniais pakeitimais, patvirtintais Vidaus reikalų ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. 1V-229; 2010 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 1V-498; 2011 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 1V-863 bei 2012 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. 1V-178) nustatytais reikalavimais.

Įgyvendinančioji institucija - VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, tarpinė institucija – Vidaus reikalų ministerija.

 

Informaciją teikia projektų vadovė Justina Meškonė,

tel. (8 5) 219 15 58,

faksas (8 5) 251 44 01,

el. paštas j.meskone@cpva.ltCentrinė projektų valdymo agentūra. Informacija atnaujinta 2013-06-04

Susiję kvietimai