Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas Nr. VP2-5.1-SM-02-V-01 teikti paraišką transeuropinės reikšmės geležinkelių linijų modernizavimui ire plėtrai, reikiamos infrastruktūros sukūrimui viešiesiems logistikos centrams steigti

Paramos priemonė1
VP2-5.1-SM-02-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2013-06-20         Galioja iki: 2013-06-21        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas Nr. VP2-5.1-SM-02-V-01 teikti paraišką transeuropinės reikšmės geležinkelių linijų modernizavimui ire plėtrai, reikiamos infrastruktūros sukūrimui viešiesiems logistikos centrams steigti

 

2013 m. birželio 20 d. išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti AB „Lietuvos geležinkeliai“ projektui „Esamo geležinkelio ruožo Marijampolė–Kazlų Rūda“.

 

Paraiška pagal projektų finansavimo sąlygų apraše  ir valstybės projektų sąraše Nr. VP2-5.1-SM-02-V-01 nustatytus terminus turi būti pateikta iki 2013 m. birželio 21 d. 12 val.  

 

Paraiškos priimamos Transporto investicijų direkcijoje, adresu Gedimino pr. 60, LT-01110 Vilnius.

 

Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė Transporto investicijų direkcija, vadovaudamasi

LR susisiekimo ministro 2008 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. 3-323 (Žin., 2008, Nr. 105-4036; 2011, Nr. 72-3484) patvirtintu VP2-5.1-SM-02-V priemonės „Transeuropinės reikšmės geležinkelio linijų modernizavimas ir plėtra, reikiamos infrastruktūros sukūrimas viešiesiems logistikos centrams steigti“ projektų finansavimo sąlygų aprašu

bei

LR susisiekimo ministro 2009 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. 3-208 ( 2013 m. birželio 20 d. įsakymo Nr. 3-356 redakcija) patvirtintu Lietuvos 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ priemonės VP2-5.1-SM-02-V „Transeuropinės reikšmės geležinkelio linijų modernizavimas ir plėtra, reikiamos infrastruktūros sukūrimas viešiesiems logistikos centrams steigti“ valstybės projektų sąrašu Nr. VP2-5.1-SM-02-V-01.

 

Įgyvendinančioji institucija – Transporto investicijų direkcija, tarpinė institucija – LR Susisiekimo ministerija.

 

Papildomus klausimus galima pateikti raštu ir žodžiu ir gauti informacijos Transporto investicijų direkcijoje aukščiau nurodytu adresu bei tel. (8 5) 266 5854, faksu (8 5) 266 5831, el. paštu, audrius.tamolis@tid.lt, tomas.marcinkevicius@tid.lt ir andrius.navickas@tid.lt.LR Transporto investicijų direkcija. Informacija atnaujinta 2013-06-20

Susiję kvietimai