Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraišką pagal priemonę „Viešųjų politikų reformų skatinimas“

Paramos priemonė1
VP1-4.3-VRM-02-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2013-06-21         Galioja iki: 2013-09-02        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraišką pagal priemonę „Viešųjų politikų reformų skatinimas“

2013 m. birželio 21 d. išsiųstas pasiūlymas Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centrui teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti. Paraiška „Skubios pagalbos nukentėjusiems nuo traumų ir kitų išorinių mirties priežasčių teikimo Lietuvoje organizacinės sistemos sukūrimas“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir valstybės projektų sąraše nustatytus terminus turi būti pateikta Europos socialinio fondo agentūrai iki 2013 m. rugsėjo 2 d.

Informaciją teikia Diana Valaitė, (8 5) 241 3186, faksas (8 5) 260 8281, el. diana.valaite@esf.lt.

 

Pasiūlymus teikti paraiškas išsiuntė Europos socialinio fondo agentūra, vadovaudamasi 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonės VP1-4.3-VRM-02-V „Viešųjų politikų reformų skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. vasario 13 d. Nr. 1V-60 bei Valstybės projektų, finansuojamų pagal Priemonės sąrašą Nr. 05, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. 1V-510.Europos socialinio fondo agentūra. Informacija atnaujinta 2013-06-21

Susiję kvietimai