Paskelbtas kvietimas

Išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką pagal priemonę “Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“

Paramos priemonė1
VP1-4.1-VRM-04-R

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Regioninio planavimo
Paskelbimo data: 2013-06-21         Galioja iki: 2013-06-30        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką pagal priemonę “Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“

2013 m. birželio 21 d. išsiųstas pasiūlymas Šilutės rajono savivaldybės administracijai teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti. Paraiška „Šilutės rajono savivaldybės administracijos darbuotojų ir savivaldybės tarybos narių mokymai (3 etapas)“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir valstybės projektų sąraše nustatytus terminus turi būti pateikta Europos socialinio fondo agentūrai iki 2013 m. birželio 30 d.

Informaciją teikia Vaidotas Augulis, (8 5) 264 6236, faksas (8 5) 260 8281, el. vaidotas.augulis@esf.lt.

 

Pasiūlymus teikti paraiškas išsiuntė Europos socialinio fondo agentūra, vadovaudamasi 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonės VP1-4.1-VRM-04-R „Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. vasario 13 d. Nr. 1V-58 bei Klaipėdos regiono projektų, finansuojamų pagal Priemonės sąrašą Nr. 32, patvirtintą Klaipėdos regiono plėtros tarybos 2013 m. birželio 13 d. sprendimu Nr. 51/3S-37.Europos socialinio fondo agentūra. Informacija atnaujinta 2013-06-21

Susiję kvietimai