Paskelbtas kvietimas

Išsiųsti pasiūlai teikti paraiškas pagal priemonę „Viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvos“

Paramos priemonė1
VP1-4.3-VRM-01-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2013-06-26         Galioja iki: 2013-08-01        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Išsiųsti pasiūlai teikti paraiškas pagal priemonę „Viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvos“

2013 m. birželio 26 d. buvo išsiųsti pasiūlymai teikti paraiškas struktūrinei paramai gauti šiems pareiškėjams:

 

Lietuvos automobilių kelių direkcija

2013 m. birželio 26 d. išsiųstas pasiūlymas Lietuvos automobilių kelių direkcijai teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti. Paraiška „Veiklos kokybės ir efektyvumo didinimas diegiant LST EN ISO 9001: 2008 standarto reikalavimus atitinkančią kokybės vadybos sistemą Lietuvos automobilių kelių direkcijoje prie Susisiekimo ministerijos“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir valstybės projektų sąraše nustatytus terminus turi būti pateikta Europos socialinio fondo agentūrai iki 2013 m. rugpjūčio 1 d.

Informaciją teikia Dalia Pumputienė, (8 5) 250 0207, faksas (8 5) 264 6233, el. dalia.pumputiene@esf.lt.

 

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

2013 m. birželio 26 d. išsiųstas pasiūlymas Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti. Paraiška „Kokybės vadybos modelio, atitinkančio LST EN ISO 9001: 2008 kokybės standartą, diegimas Lietuvos Respublikos valstybės kontrolėje“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir valstybės projektų sąraše nustatytus terminus turi būti pateikta Europos socialinio fondo agentūrai iki 2013 m. rugpjūčio 1 d.

Informaciją teikia Dovilė Juodelytė, (8 5) 250 0668, faksas (8 5) 260 8281, el. dovile.juodelyte@esf.lt.

 

Zarasų rajono savivaldybės administracija

2013 m. birželio 26 d. išsiųstas pasiūlymas Zarasų rajono savivaldybės administracijai teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti. Paraiška „Zarasų rajono savivaldybės administracijos veiklos valdymo tobulinimas, diegiant kokybės vadybos sistemą“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir valstybės projektų sąraše nustatytus terminus turi būti pateikta Europos socialinio fondo agentūrai iki 2013 m. rugpjūčio 1 d.

Informaciją teikia Asta Lingytė, (8 5) 250 0688, faksas (8 5) 260 8281, el. asta.lingyte@esf.lt.

 

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos

2013 m. birželio 26 d. išsiųstas pasiūlymas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti. Paraiška „Kokybės vadybos sistemos, atitinkančios LST EN ISO 9001: 2008 kokybės standartą, įdiegimas ir darbuotojų apmokymas“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir valstybės projektų sąraše nustatytus terminus turi būti pateikta Europos socialinio fondo agentūrai iki 2013 m. rugpjūčio 1 d.

Informaciją teikia Dalia Pumputienė, (8 5) 250 0207, faksas (8 5) 264 6233, el. dalia.pumputiene@esf.lt.

 

Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra

2013 m. birželio 26 d. išsiųstas pasiūlymas Viešajai įstaigai Lietuvos verslo paramos agentūrai teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti. Paraiška „Kokybės vadybos sistemos diegimas viešojoje įstaigoje Lietuvos verslo paramos agentūroje“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir valstybės projektų sąraše nustatytus terminus turi būti pateikta Europos socialinio fondo agentūrai iki 2013 m. rugpjūčio 1 d.

Informaciją teikia Dalia Pumputienė, (8 5) 250 0207, faksas (8 5) 264 6233, el. dalia.pumputiene@esf.lt.

 

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

2013 m. birželio 26 d. išsiųstas pasiūlymas Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti. Paraiška „Kokybės vadybos modelio, atitinkančio LST EN ISO 9001: 2008 standarto reikalavimus, diegimas, paruošimas sertifikuoti ir sertifikavimas Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir valstybės projektų sąraše nustatytus terminus turi būti pateikta Europos socialinio fondo agentūrai iki 2013 m. rugpjūčio 1 d.

Informaciją teikia Laura Batulevičiūtė, (8 5) 264 6235, faksas (8 5) 260 8281, el. laura.batuleviciute@esf.lt.

 

Telšių rajono savivaldybės administracija

2013 m. birželio 26 d. išsiųstas pasiūlymas Telšių rajono savivaldybės administracijai teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti. Paraiška „Kokybės vadybos sistemos diegimas Telšių rajono savivaldybės administracijoje“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir valstybės projektų sąraše nustatytus terminus turi būti pateikta Europos socialinio fondo agentūrai iki 2013 m. rugpjūčio 1 d.

Informaciją teikia Gražina Puzevičiūtė, (8 5) 264 9336, faksas (8 5) 260 8281, el. grazina.puzeviciute@esf.lt.

 

Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

2013 m. birželio 26 d. išsiųstas pasiūlymas Lošimų priežiūros tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti. Paraiška „Kokybės vadybos sistemos, atitinkančios LST EN ISO 9001: 2008 kokybės standartą, diegimas Lošimų priežiūros tarnyboje“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir valstybės projektų sąraše nustatytus terminus turi būti pateikta Europos socialinio fondo agentūrai iki 2013 m. rugpjūčio 1 d.

Informaciją teikia Dalia Pumputienė, (8 5) 250 0207, faksas (8 5) 264 6233, el. dalia.pumputiene@esf.lt.

 

Pasiūlymus teikti paraiškas išsiuntė Europos socialinio fondo agentūra, vadovaudamasi 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonės VP1-4.3-VRM-01-V „Viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvos“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. vasario 18 d. įsakymu Nr.1V-70 bei Valstybės projektų, finansuojamų pagal Priemonės sąrašą Nr. 01, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1V-529.Europos socialinio fondo agentūra. Informacija atnaujinta 2013-06-26

Susiję kvietimai