Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraišką pagal priemonę „Kvalifikacijos tobulinimas Europos Sąjungos reikalų ir tarnybinės etikos srityse“

Paramos priemonė1
VP1-4.1-VRM-02-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2013-06-26         Galioja iki: 2013-08-05        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraišką pagal priemonę „Kvalifikacijos tobulinimas Europos Sąjungos reikalų ir tarnybinės etikos srityse“

2013 m. birželio 26 d. išsiųstas pasiūlymas Viešajai įstaigai Lietuvos viešojo administravimo institutui teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti. Paraiška „Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas korupcijos prevencijos srityje“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir valstybės projektų sąraše nustatytus terminus turi būti pateikta Europos socialinio fondo agentūrai iki 2013 m. rugpjūčio 5 d.

Informaciją teikia Asta Lingytė, (8 5) 250 0688, faksas (8 5) 260 8281, el. asta.lingyte@esf.lt.

 

Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė Europos socialinio fondo agentūra, vadovaudamasi 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonės VP1-4.1-VRM-02-V „Kvalifikacijos tobulinimas Europos Sąjungos reikalų ir tarnybinės etikos srityse“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. balandžio 8 d. Nr. 1V-130 bei Valstybės projektų sąrašo Nr. 01 papildymu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1V-528.Europos socialinio fondo agentūra. Informacija atnaujinta 2013-06-26

Susiję kvietimai