Paskelbtas kvietimas

ATNAUJINTA Pasiūlymas Nr. VP2-4.4-SM--02-R-33 teikti paraišką savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimui ir plėtrai

Paramos priemonė1
VP2-4.4-SM-02-R

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Regioninio planavimo
Paskelbimo data: 2013-09-02         Galioja iki: 2013-08-30        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

ATNAUJINTA Pasiūlymas Nr. VP2-4.4-SM--02-R-33 teikti paraišką savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimui ir plėtrai

 

 

2013 m. birželio 28 d. išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti Palangos miesto saviivaldybės administracijos projektui „Palangos miesto Suvalkiečių gatvės rekonstrukcija“.

 

Paraiška pagal projektų finansavimo sąlygų apraše ir Klaipėdos regiono projektų sąraše Nr. VP2-4.4-SM-02-R-33 nustatytus terminus turi būti pateikta iki 2013 m. rugpjūčio 30 d. 12 val.

 

Palangos savivaldybės administracija iki 2013 m. rugpjūčio 30 d. nepateikė paraiškos projektui „Palangos miesto Suvalkiečių gatvės rekonstrukcija“.

 

Paraiškos priimamos Transporto investicijų direkcijoje, adresu Gedimino pr. 60, LT-01110 Vilnius.

 

Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė Transporto investicijų direkcija

vadovaudamasi Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. 3-331 (Žin., 2008, Nr. 108-4146; 2011, Nr. 80-3920) patvirtintu VP2-4.4-SM-02-R priemonės „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašu

 bei

Klaipėdos regiono plėtros tarybos 2013 m. birželio 13 d. sprendimu Nr. 51/3S-22 patvirtintu Klaipėdos regiono projektų, siūlomų finansuoti pagal 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.4-SM-02-R priemonę „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“, sąrašu Nr. VP2-4.4-SM-02-R-33.

 

Įgyvendinančioji institucija – Transporto investicijų direkcija, tarpinė institucija – LR Susisiekimo ministerija.

 

Papildomus klausimus galima pateikti raštu ir žodžiu ir gauti informacijos Transporto investicijų direkcijoje aukščiau nurodytu adresu bei tel. (8 5) 266 5845, (8 5) 236 0516, faksu (8 5) 266 5831, el. paštu: evelina.streckiene@tid.lt, vygantas.vilciauskas@tid.lt.LR Transporto investicijų direkcija. Informacija atnaujinta 2013-09-02

Susiję kvietimai