Paskelbtas kvietimas

Išsiųsti pasiūlymai teikti paraiškas pagal priemonę „Teritorijų planavimas“

Paramos priemonė1
VP1-4.2-VRM-04-R

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Regioninio planavimo
Paskelbimo data: 2013-06-28         Galioja iki: 2013-07-01        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Išsiųsti pasiūlymai teikti paraiškas pagal priemonę „Teritorijų planavimas“

2013 m. birželio 28 d. buvo išsiųsti pasiūlymai teikti paraišką struktūrinei paramai gauti šiems pareiškėjams:

 

Vilniaus rajono savivaldybės administracija

2013 m. birželio 28 d. išsiųstas pasiūlymas Vilniaus rajono savivaldybės administracijai teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti. Paraiška „Vilniaus rajono dešimties pagrindinių seniūnijų centrų detaliųjų planų parengimas“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir valstybės projektų sąraše nustatytus terminus turi būti pateikta Europos socialinio fondo agentūrai iki 2013 m. birželio 28 d.

Informaciją teikia Judita Naudžiūnaitė, (8 5) 250 0670, faksas (8 5) 260 8281, el. judita.naudziunaite@esf.lt.

 

Švenčionių rajono savivaldybės administracija

2013 m. birželio 28 d. išsiųstas pasiūlymas Švenčionių rajono savivaldybės administracijai teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti. Paraiška „Kaltanėnų ir Labanoro seniūnijų teritorijų turizmo ir rekreacijos specialusis planas“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir valstybės projektų sąraše nustatytus terminus turi būti pateikta Europos socialinio fondo agentūrai iki 2013 m. liepos 1 d.

Informaciją teikia Jūratė Dilienė, (8 5) 250 0246, faksas (8 5) 260 8281, el. jurate.diliene@esf.lt.

 

Švenčionių rajono savivaldybės administracija

2013 m. birželio 28 d. išsiųstas pasiūlymas Švenčionių rajono savivaldybės administracijai teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti. Paraiška „Švenčionių rajono savivaldybės teritorijos dviračių transporto infrastruktūros plėtros specialusis planas“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir valstybės projektų sąraše nustatytus terminus turi būti pateikta Europos socialinio fondo agentūrai iki 2013 m. birželio 28 d.

Informaciją teikia Jūratė Dilienė, (8 5) 250 0246, faksas (8 5) 260 8281, el. jurate.diliene@esf.lt.

 

Švenčionių rajono savivaldybės administracij

2013 m. birželio 28 d. išsiųstas pasiūlymas Švenčionių rajono savivaldybės administracijai teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti. Paraiška „Kitos paskirties žemės sklypo suformavimo Švenčionėlių mieste (tarp Slėnio ir Liepų g.) detalusis planas“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir valstybės projektų sąraše nustatytus terminus turi būti pateikta Europos socialinio fondo agentūrai iki 2013 m. birželio 28 d.

Informaciją teikia Jūratė Dilienė, (8 5) 250 0246, faksas (8 5) 260 8281, el. jurate.diliene@esf.lt.

 

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

2013 m. birželio 28 d. išsiųstas pasiūlymas Švenčionių rajono savivaldybės administracijai teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti. Paraiška „Pramoninės teritorijos (apie 37,4 ha) prie Liepkalnio g. detaliojo plano parengimas“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir valstybės projektų sąraše nustatytus terminus turi būti pateikta Europos socialinio fondo agentūrai iki 2013 m. liepos 1 d.

Informaciją teikia Renata Kovalkovienė, (8 5) 246 1662, faksas (8 5) 260 8281, el. renata.kovalkoviene@esf.lt.

 

Pasiūlymus teikti paraiškas išsiuntė Europos socialinio fondo agentūra, vadovaudamasi 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonės VP1-4.2-VRM-04-R „Teritorijų planavimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. lapkričio 27 d. Nr. 1V-419 bei Vilniaus regiono projektų, finansuojamų pagal Priemonės sąrašą Nr. 01, patvirtintą Vilniaus regiono plėtros tarybos 2013 m. birželio 14 d. sprendimu Nr. 51/1S-202.Europos socialinio fondo agentūra. Informacija atnaujinta 2013-06-28

Susiję kvietimai