Paskelbtas kvietimas

Išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką pagal priemonę „Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“

Paramos priemonė1
VP1-4.1-VRM-04-R

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Regioninio planavimo
Paskelbimo data: 2013-06-28         Galioja iki: 2013-07-01        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką pagal priemonę „Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“

2013 m. birželio 28 d. išsiųstas pasiūlymas Rietavo savivaldybės administracijai teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti. Paraiška „Rietavo savivaldybės institucijose ir įstaigose dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas - III etapas“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir valstybės projektų sąraše nustatytus terminus turi būti pateikta Europos socialinio fondo agentūrai iki 2013 m. liepos 1 d.

Informaciją teikia Diana Valaitė, (8 5) 241 3186, faksas (8 5) 260 8281, el. diana.valaite@esf.lt.

 

Pasiūlymus teikti paraiškas išsiuntė Europos socialinio fondo agentūra, vadovaudamasi 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonės VP1-4.1-VRM-04-R „Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. vasario 13 d. Nr. 1V-58 bei Telšių regiono projektų, finansuojamų pagal Priemonės sąrašą Nr. 82, patvirtintą Telšių regiono plėtros tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. 51/10S-44.Europos socialinio fondo agentūra. Informacija atnaujinta 2013-06-28

Susiję kvietimai