Paskelbtas kvietimas

Išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką pagal priemonę„Teritorijų planavimas“

Paramos priemonė1
VP1-4.2-VRM-04-R

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Regioninio planavimo
Paskelbimo data: 2013-06-28         Galioja iki: 2013-07-31        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką pagal priemonę„Teritorijų planavimas“

2013 m. birželio 28 d. išsiųstas pasiūlymas Varėnos rajono savivaldybės administracijai teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti. Paraiška „Varėnos rajono teritorijų planavimo dokumentų rengimas“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir valstybės projektų sąraše nustatytus terminus turi būti pateikta Europos socialinio fondo agentūrai iki 2013 m. liepos 31 d.

Informaciją teikia Jūratė Dilienė, (8 5) 250 0246, faksas (8 5) 260 8281, el. jurate.diliene@esf.lt.

 

Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė Europos socialinio fondo agentūra, vadovaudamasi 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonės VP1-4.2-VRM-04-R „Teritorijų planavimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. lapkričio 27 d. Nr. 1V-419 bei Alytaus regiono projektų, finansuojamų pagal Priemonės sąrašą Nr. 12, patvirtintą Alytaus regiono plėtros tarybos 2013 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. 51/6S-149.Europos socialinio fondo agentūra. Informacija atnaujinta 2013-06-28

Susiję kvietimai