Paskelbtas kvietimas

„Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai / trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“

Paramos priemonė1
VP1-4.2-VRM-02-R

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Regioninio planavimo
Paskelbimo data: 2013-06-28         Galioja iki: 2013-07-31        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

„Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai / trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“

2013 m. birželio 28 d. išsiųstas pasiūlymas Vilniaus miesto savivaldybės administracijai teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti. Paraiška „Vilniaus miesto tikslinių teritorijų integruotos plėtros galimybių studijos parengimas“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir valstybės projektų sąraše nustatytus terminus turi būti pateikta Europos socialinio fondo agentūrai iki 2013 m. liepos 31 d.

Informaciją teikia Renata Kovalkovienė, (8 5) 246 1662, faksas (8 5) 260 8281, el. renata.kovalkoviene@esf.lt.

 

Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė Europos socialinio fondo agentūra, vadovaudamasi 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonės VP1-4.2-VRM-02-R „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai / trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. lapkričio 27 d. Nr. 1V-420 bei Vilniaus regiono projektų, finansuojamų pagal Priemonės sąrašą Nr. 02, patvirtintą Vilniaus regiono plėtros tarybos 2013 m. birželio 14 d. sprendimu Nr. 51/1S-199.Europos socialinio fondo agentūra. Informacija atnaujinta 2013-06-28

Susiję kvietimai