Paskelbtas kvietimas

Išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką pagal priemonę „Teritorijų planavimas“

Paramos priemonė1
VP1-4.2-VRM-04-R

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Regioninio planavimo
Paskelbimo data: 2013-06-28         Galioja iki: 2013-08-30        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką pagal priemonę „Teritorijų planavimas“

2013 m. birželio 28 d. išsiųstas pasiūlymas Ignalinos rajono savivaldybės administracijai teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti. Paraiška „Ignalinos, Strigailiškio ir Palūšės kurortinės vietovės bei gretimų teritorijų turizmo ir rekreacijos specialiojo plano parengimas“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir valstybės projektų sąraše nustatytus terminus turi būti pateikta Europos socialinio fondo agentūrai iki 2013 m. rugpjūčio 30 d.

 

Informaciją teikia Egidijus Braciška, (8 5) 250 0670, faksas (8 5) 260 8281, el. egidijus.braciska@esf.lt.

 

Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė Europos socialinio fondo agentūra, vadovaudamasi 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonės VP1-4.2-VRM-04-R „Teritorijų planavimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. lapkričio 27 d. Nr. 1V-419 bei Utenos regiono projektų, finansuojamų pagal Priemonės sąrašą Nr. 92, patvirtintą Utenos regiono plėtros tarybos 2013 m. birželio 14 d. sprendimu Nr. 51/7S-47.Europos socialinio fondo agentūra. Informacija atnaujinta 2013-06-28

Susiję kvietimai