Paskelbtas kvietimas

ATNAUJINTA Pasiūlymas Nr. VP2-4.4-SM-02-R-51 teikti paraišką savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimui ir plėtrai

Paramos priemonė1
VP2-4.4-SM-02-R

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Regioninio planavimo
Paskelbimo data: 2013-10-02         Galioja iki: 2013-09-01        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

ATNAUJINTA Pasiūlymas Nr. VP2-4.4-SM-02-R-51 teikti paraišką savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimui ir plėtrai

 

2013 m. liepos 1 d. išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti Rokiškio rajono savivaldybės administracijos projektui „Rokiškio miesto Gruodžio gatvės nuo Taikos gatvės iki Aušros gatvės apimant Aušros ir Gruodžio gatvių sankryžą, rekonstrukcija“.

 

Paraiška pagal projektų finansavimo sąlygų apraše ir Panevėžio regiono projektų sąraše Nr. VP2-4.4-SM-02-R-51 nustatytus terminus turi būti pateikta iki 2013 m. rugsėjo 1 d.

 

Pratęstas paraiškos pateikimo terminas pagal pasiūlymą Nr. VP2-4.4-SM-02-R-51

 

Projekto „Rokiškio miesto Gruodžio gatvės nuo Taikos gatvės iki Aušros gatvės apimant Aušros ir Gruodžio gatvių sankryžą, rekonstrukcija“ paraiškos pateikimo terminas pratęstas iki 2013 m. spalio 1 d. 

 

Paraiškos priimamos Transporto investicijų direkcijoje, adresu Gedimino pr. 60, LT-01110 Vilnius.

 

Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė Transporto investicijų direkcija

vadovaudamasi Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. 3-331 (Žin., 2008, Nr. 108-4146; 2011, Nr. 80-3920) patvirtintu VP2-4.4-SM-02-R priemonės „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašu

 bei

Panevėžio regiono plėtros tarybos 2013 m. gegužės 22 d. sprendimu Nr. 51/4S-26 patvirtintu Panevėžio regiono projektų, siūlomų finansuoti pagal 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.4-SM-02-R priemonę „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“, sąrašu Nr. VP2-4.4-SM-02-R-51,

 

Įgyvendinančioji institucija – Transporto investicijų direkcija, tarpinė institucija – LR Susisiekimo ministerija.

  

Papildomus klausimus galima pateikti raštu ir žodžiu ir gauti informacijos Transporto investicijų direkcijoje aukščiau nurodytu adresu bei tel. (8 5) 266 5845, (8 5) 266 5851, faksu (8 5) 266 5831, el. paštu: evelina.streckiene@tid.lt, juozas.abramavicius@tid.lt.

 

Paraiška nepateikta

 

 

 

 LR Transporto investicijų direkcija. Informacija atnaujinta 2013-10-02

Susiję kvietimai