Paskelbtas kvietimas

ATNAUJINTA Pasiūlymas Nr. VP2-4.4-SM-02-R-21 teikti paraišką savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimui ir plėtrai

Paramos priemonė1
VP2-4.4-SM-02-R

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Regioninio planavimo
Paskelbimo data: 2013-09-20         Galioja iki: 2013-09-30        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

ATNAUJINTA Pasiūlymas Nr. VP2-4.4-SM-02-R-21 teikti paraišką savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimui ir plėtrai

 

2013 m. liepos 1 d. išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti Kauno miesto savivaldybės administracijos projektams „K. Petrausko g. (nuo Vydūno al. iki Radvilėnų pl.) rekonstravimas“ ir „Savanorių pr. žemutinės įkalnės šlaito ir šaligatvio sutvirtinimas“

 

Paraiškos pagal projektų finansavimo sąlygų apraše ir Kauno regiono projektų sąraše Nr. VP2-4.4-SM-02-R-21 nustatytus terminus turi būti pateiktos iki 2013 m. rugsėjo 1 d.

 

Pratęstas paraiškos pateikimo terminas pagal pasiūlymą VP2-4.4-SM-02-R-21

 

Vadovaujantis Kauno regiono plėtros tarybos 2013 m. rugsėjo 17 d. sprendimu Nr. 51/2S-42 ,,Dėl VP2-4.4-SM-02-R priemonės „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“ Kauno regiono projektų sąrašo 2007–2013 metų laikotarpiui Nr. VP2-4.4-SM-02-R-21, patvirtinto Kauno regiono plėtros tarybos 2009 m. balandžio 21 d. sprendimu Nr. 9 patikslinimo“, atidėtas projektų „K. Petrausko g. (nuo Vydūno al. iki Radvilėnų pl.) rekonstravimas“ ir „Savanorių pr. žemutinės įkalnės šlaito ir šaligatvio sutvirtinimas“ paraiškų pateikimo TID terminas iki 2013 m. rugsėjo 30 d.

 

Paraiškos priimamos Transporto investicijų direkcijoje, adresu Gedimino pr. 60, LT-01110 Vilnius.

 

Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė Transporto investicijų direkcija

vadovaudamasi Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. 3-331 (Žin., 2008, Nr. 108-4146; 2011, Nr. 80-3920) patvirtintu VP2-4.4-SM-02-R priemonės „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašu

 bei

Kauno regiono plėtros tarybos 2013 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr. 51/2S-21 patvirtintu Kauno regiono projektų, siūlomų finansuoti pagal 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.4-SM-02-R priemonę „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“, sąrašu Nr. VP2-4.4-SM-02-R-21.

 

Įgyvendinančioji institucija – Transporto investicijų direkcija, tarpinė institucija – LR Susisiekimo ministerija.

  

Papildomus klausimus galima pateikti raštu ir žodžiu ir gauti informacijos Transporto investicijų direkcijoje aukščiau nurodytu adresu bei tel. (8 5) 266 5845, (8 5) 236 0519, faksu
(8 5) 266 5831, el. paštu: evelina.streckiene@tid.lt, vaidrius.andrikonis@tid.lt.LR Transporto investicijų direkcija. Informacija atnaujinta 2013-09-20

Susiję kvietimai