Paskelbtas kvietimas

ATNAUJINTA Pasiūlymas Nr. VP2-4.4-SM-02-R-03 teikti paraišką savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimui ir plėtrai

Paramos priemonė1
VP2-4.4-SM-02-R

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Regioninio planavimo
Paskelbimo data: 2013-09-13         Galioja iki: 2013-09-30        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

ATNAUJINTA Pasiūlymas Nr. VP2-4.4-SM-02-R-03 teikti paraišką savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimui ir plėtrai

 

2013 m. liepos 1 d. išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti Švenčionių rajono savivaldybės administracijos projektui „Švenčionių miesto Partizanų gatvės dalies ir Mažosios gatvės dalies rekonstravimas“.

 

Paraiška pagal projektų finansavimo sąlygų apraše ir Vilniaus regiono projektų sąraše Nr. VP2-4.4-SM-02-R-03 nustatytus terminus turi būti pateikta iki 2013 m. rugsėjo 1 d.

 

Pratęstas paraiškos pateikimo terminas pagal pasiūlymą Nr. VP2-4.4-SM-02-R-03V

Vadovaujantis Vilniaus regiono plėtros tarybos 2013 m. rugsėjo 6 d. sprendimu Nr. 51/1S-220 ,,Dėl Vilniaus regiono projektų, siūlomų finansuoti pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos įgyvendinimo priemonę „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“, patikslinto sąrašo Nr. 03 2007–2013 metų laikotarpiui tvirtinimo“, atidėtas projekto Švenčionių miesto Partizanų gatvės dalies ir Mažosios gatvės dalies rekonstravimas“ paraiškos pateikimo TID terminas iki
2013 m. rugsėjo 30 d.

 

Paraiškos priimamos Transporto investicijų direkcijoje, adresu Gedimino pr. 60, LT-01110 Vilnius.

 

Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė Transporto investicijų direkcija

vadovaudamasi Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. 3-331 (Žin., 2008, Nr. 108-4146; 2011, Nr. 80-3920) patvirtintu VP2-4.4-SM-02-R priemonės „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašu

 bei

Vilniaus regiono plėtros tarybos 2013 m. birželio 14 d. sprendimu Nr. 51/1S-205 patvirtintu Vilniaus regiono projektų, siūlomų finansuoti pagal 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.4-SM-02-R priemonę „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“, sąrašu Nr. VP2-4.4-SM-02-R-03.

 

Įgyvendinančioji institucija – Transporto investicijų direkcija, tarpinė institucija – LR Susisiekimo ministerija.

  

 

Papildomus klausimus galima pateikti raštu ir žodžiu ir gauti informacijos Transporto investicijų direkcijoje aukščiau nurodytu adresu bei tel. (8 5) 266 5845, (8 5) 236 0516, faksu (8 5) 266 5831, el. paštu: evelina.streckiene@tid.lt, vygantas.vilciauskas@tid.lt.

 

 LR Transporto investicijų direkcija. Informacija atnaujinta 2013-09-13

Susiję kvietimai