Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas Nr. VP2-4.4-SM-02-R-71 teikti paraišką savivaldos transporto infratsruktūros modernizavimui ir plėtrai

Paramos priemonė1
VP2-4.4-SM-02-R

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Regioninio planavimo
Paskelbimo data: 2013-07-01         Galioja iki: 2013-09-01        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas Nr. VP2-4.4-SM-02-R-71 teikti paraišką savivaldos transporto infratsruktūros modernizavimui ir plėtrai

2013 m. liepos 1 d. išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti Tauragės rajono savivaldybės administracijos projektui „Tauragės miesto gatvių rekonstravimo techninės dokumentacijos parengimas“.

 

Paraiška pagal projektų finansavimo sąlygų apraše ir Tauragės regiono projektų sąraše Nr. VP2-4.4-SM-02-R-71 nustatytus terminus turi būti pateikta iki 2013 m. rugsėjo 1 d.

 

Paraiškos priimamos Transporto investicijų direkcijoje, adresu Gedimino pr. 60, LT-01110 Vilnius.

 

Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė Transporto investicijų direkcija

vadovaudamasi Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. 3-331 (Žin., 2008, Nr. 108-4146; 2011, Nr. 80-3920) patvirtintu VP2-4.4-SM-02-R priemonės „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašu

 bei

Tauragės regiono plėtros tarybos 2013 m. gegužės 7 d. sprendimu Nr. 51/9S-11 patvirtintu Tauragės regiono projektų, siūlomų finansuoti pagal 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.4-SM-02-R priemonę „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“, sąrašu Nr. VP2-4.4-SM-02-R-71.

 

Įgyvendinančioji institucija – Transporto investicijų direkcija, tarpinė institucija – LR Susisiekimo ministerija.

  

Papildomus klausimus galima pateikti raštu ir žodžiu ir gauti informacijos Transporto investicijų direkcijoje aukščiau nurodytu adresu bei tel. (8 5) 266 5845, (8 5) 266 9534, faksu
(8 5) 266 5831, el. paštu: evelina.streckiene@tid.lt, bozena.daneleviciene@tid.lt.

 

 

 LR Transporto investicijų direkcija. Informacija atnaujinta 2013-07-01

Susiję kvietimai