Paskelbtas kvietimas

Išsiųsti pasiūlymai teikti paraiškas paramai gauti pagal priemonę „Viešojo administravimo subjektų sistemos tobulinimas“

Paramos priemonė1
VP1-4.2-VRM-03-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2013-07-04         Galioja iki: 2013-09-02        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Išsiųsti pasiūlymai teikti paraiškas paramai gauti pagal priemonę „Viešojo administravimo subjektų sistemos tobulinimas“

2013 m. liepos 3 d. buvo išsiųsti pasiūlymai teikti paraiškas struktūrinei paramai gauti šiems pareiškėjams:


Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

2013 m. liepos 3 d. išsiųstas pasiūlymas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti. Paraiška „Projektų valdymo sistemos sukūrimas ir įdiegimas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyboje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir valstybės projektų sąraše nustatytus terminus turi būti pateikta Europos socialinio fondo agentūrai iki 2013 m. rugsėjo 2 d.Informaciją teikia Jūratė Ivanovskienė, (8 5) 250 0224, faksas (8 5) 260 8281, el. jurate.ivanovskiene@esf.lt.Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

2013 m. liepos 3 d. išsiųstas pasiūlymas Lietuvos darbo biržai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti. Paraiška „Lietuvos darbo biržos vidaus administravimo tobulinimas modernizuojant finansinių, materialiųjų išteklių bei informacijos valdymo ir apskaitos informacinę sistemą“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir valstybės projektų sąraše nustatytus terminus turi būti pateikta Europos socialinio fondo agentūrai iki 2013 m. rugsėjo 2 d.Informaciją teikia Jūratė Ivanovskienė, (8 5) 250 0224, faksas (8 5) 260 8281, el. jurate.ivanovskiene@esf.lt.Varėnos rajono savivaldybės administracija

2013 m. liepos 3 d. išsiųstas pasiūlymas Varėnos rajono savivaldybės administracijai teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti. Paraiška „Bendros finansų valdymo ir mokesčių apskaitos sistemos sukūrimas ir diegimas Varėnos rajono savivaldybės administracijoje“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir valstybės projektų sąraše nustatytus terminus turi būti pateikta Europos socialinio fondo agentūrai iki 2013 m. rugsėjo 2 d.Informaciją teikia Neringa Bagdanavičienė, (8 5) 250 0271, faksas (8 5) 260 8281, el. neringa.bagdanaviciene@esf.lt.Pasiūlymus teikti paraiškas išsiuntė Europos socialinio fondo agentūra, vadovaudamasi 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonės VP1-4.2-VRM-03-V „Viešojo administravimo subjektų sistemos tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. vasario 18 d. Nr. 1V-71 bei Valstybės projektų, finansuojamų pagal Priemonės sąrašą Nr. 01, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. 1V-560.Europos socialinio fondo agentūra. Informacija atnaujinta 2013-07-04

Susiję kvietimai