Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraišką išsiųstas Kėdainių rajono savivaldybės administracijai pagal priemonę „Teritorijų planavimas“

Paramos priemonė1
VP1-4.2-VRM-04-R

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Regioninio planavimo
Paskelbimo data: 2013-07-04         Galioja iki: 2013-07-30        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraišką išsiųstas Kėdainių rajono savivaldybės administracijai pagal priemonę „Teritorijų planavimas“

2013 m. liepos 3 d. išsiųstas pasiūlymas Kėdainių rajono savivaldybės administracijai teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti. Paraiška „Paobelio kaimo detaliojo plano parengimas“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir valstybės projektų sąraše nustatytus terminus turi būti pateikta Europos socialinio fondo agentūrai iki 2013 m. liepos 30 d.Informaciją teikia Judita Naudžiūnaitė, (8 5) 250 0670, faksas (8 5) 260 8281, el. judita.naudziunaite@esf.lt.Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė Europos socialinio fondo agentūra, vadovaudamasi 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonės VP1-4.2-VRM-04-R „Teritorijų planavimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. lapkričio 27 d. Nr. 1V-419 bei Kauno regiono projektų, finansuojamų pagal Priemonės sąrašą Nr. 22, patvirtintą Kauno regiono plėtros tarybos 2013 m. birželio 28 d. sprendimu 51/2S-31.Europos socialinio fondo agentūra. Informacija atnaujinta 2013-07-04

Susiję kvietimai