Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraišką socialinio būsto plėtrai ir jo kokybės gerinimui

Paramos priemonė1
VP3-1.2-VRM-01-R

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Regioninio planavimo
Paskelbimo data: 2013-06-27         Galioja iki: 2013-09-01        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraišką socialinio būsto plėtrai ir jo kokybės gerinimui

2013 m. birželio 27 d. Alytaus rajono savivaldybės administracijai išsiųstas pasiūlymas teikti projekto „Kompleksinė Krokialaukio miestelio plėtra“ paraišką ES struktūrinei paramai gauti.

Paraiška pagal projekto finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus turi būti pateikta VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai iki 2013 m. rugsėjo 1 d.

Paraiška priimama VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, adresu S. Konarskio g. 13, LT - 03109  Vilnius, Lietuva.

Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, vadovaudamasi 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ įgyvendinimo priemonės VP3-1.2-VRM-01-R „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“ projektų finansavimo sąlygų apraše, patvirtintame 2008 m. gruodžio 9 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-446 (kartu su vėlesniais pakeitimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. 1V-229; 2011 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 1V-865, 2012 m. kovo 2 d. įsakymu Nr.1V-179) nustatytais reikalavimais.

Įgyvendinančioji institucija - VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, tarpinė institucija – Vidaus reikalų ministerija.

 

Informaciją teikia projektų vadovė Svetlana Morozova,

tel. (8 5) 219 15 92,

faksas (8 5) 251 44 01,

el. paštas s.morozova@cpva.ltCentrinė projektų valdymo agentūra. Informacija atnaujinta 2013-06-27

Susiję kvietimai