Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraišką socialinio būsto plėtrai ir jo kokybės gerinimui

Paramos priemonė1
VP3-1.1-VRM-04-R

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Regioninio planavimo
Paskelbimo data: 2013-07-04         Galioja iki: 2013-07-31        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraišką socialinio būsto plėtrai ir jo kokybės gerinimui

2013 m. liepos 4 d. Švenčionių rajono savivaldybės administracijai išsiųstas pasiūlymas teikti projekto „Socialinių būstų, esančių daugiabučiuose namuose Vilniaus g. 14A-2 ir A. Rymo g. 15-1, Švenčionių mieste, modernizavimo išlaidų kompensavimas“ paraišką ES struktūrinei paramai gauti.

Paraiška pagal projektų finansavimo sąlygų apraše ir Vilniaus regiono projektų sąraše nustatytus reikalavimus turi būti pateikta VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai iki 2013 m. liepos 31 d.

Paraiška priimama VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, adresu S. Konarskio g. 13, LT - 03109  Vilnius, Lietuva.

Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, vadovaudamasi 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ įgyvendinimo priemonės VP3-1.1-VRM-04-R „Socialinio būsto plėtra ir jo kokybės gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų apraše, patvirtintame 2009 m. balandžio 30 d. LR Vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-177 (kartu su vėlesniais pakeitimais, patvirtintais Vidaus reikalų ministro 2010 m. rugpjūčio 9 d. įsakymu Nr. 1V-532; 2012 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. 1V-51) bei Vilniaus regiono projektų, finansuojamų pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę VP3-1.1-VRM-04-R „Socialinio būsto plėtra ir jo kokybės gerinimas“, sąrašo Nr. 02 2011-2013 metų laikotarpiui aktualia redakcija, patvirtinta Vilniaus regiono plėtros taryba 2013 m. birželio 14 d. sprendimu Nr. 51/1S-204.

Įgyvendinančioji institucija - VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, tarpinė institucija – Vidaus reikalų ministerija.

 

Informaciją teikia projektų vadovė Renata Mažeikienė,

tel. (8 5) 210 74 81,

faksas (8 5) 251 44 01,

el. paštas r.mazeikiene@cpva.ltCentrinė projektų valdymo agentūra. Informacija atnaujinta 2013-07-04

Susiję kvietimai