Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraiškas gestų kalbos vertėjų centrų infrastruktūros plėtrai

Paramos priemonė1
VP3-2.4-SADM-02-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2013-07-02         Galioja iki: 2013-07-31        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraiškas gestų kalbos vertėjų centrų infrastruktūros plėtrai

2013 m. liepos 2 d. išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti šiam pareiškėjui: Klaipėdos apskrities gestų kalbos vertėjų centrui.

Paraiška pagal projektų finansavimo sąlygų apraše ir Valstybės projektų sąraše VP3-2.4-SADM-02-V-06 nustatytus reikalavimus turi būti pateikta VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai iki 2013 m. liepos 31 d.

Paraiška priimama VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, adresu S. Konarskio g. 13, 03109  Vilnius, Lietuva.

Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, vadovaudamasi 2012 m. vasario 21 d. LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-93 patvirtintu 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos II prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.4-SADM-02-V priemonės „Paslaugas, tarp jų profesinės reabilitacijos, neįgaliesiems teikiančių įstaigų plėtra“ veiklos „Gestų kalbos vertėjų centrų infrastruktūros plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. A1-360 patvirtintu Valstybės projektų, finansuojamų pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos II prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ priemonę Nr. VP3-2.4-SADM-02-V „Paslaugas, tarp jų profesinės reabilitacijos, neįgaliesiems teikiančių įstaigų plėtra“ sąrašu Nr. VP3-2.4-SADM-02-V-06.

Įgyvendinančioji institucija - VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, tarpinė institucija – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Informaciją teikia Socialinės apsaugos projektų skyriaus vyresnioji projektų vadovė Vaida Lisauskienė, 
tel. (8 5) 255 33 05, 
faksas (8 5) 251 4401, 
el. paštas v.lisauskiene@cpva.lt.Centrinė projektų valdymo agentūra. Informacija atnaujinta 2013-07-02

Susiję kvietimai