Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraišką - Neringos savivaldybės administracijai

Paramos priemonė1
VP1-4.2-VRM-02-R

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Regioninio planavimo
Paskelbimo data: 2013-07-05         Galioja iki: 2013-07-22        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraišką - Neringos savivaldybės administracijai

2013 m. liepos 4 d. išsiųstas pasiūlymas Neringos savivaldybės administracijai teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti. Paraiška „Savivaldybės strateginio plėtros plano 2014-2020 m. atnaujinimas, atliekant sektorinę studiją jūros terapijos centrui“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir valstybės projektų sąraše nustatytus terminus turi būti pateikta Europos socialinio fondo agentūrai iki 2013 m. liepos 22 d.Informaciją teikia Simona Šilinytė, (8 5) 250 0233, faksas (8 5) 260 8281, el. simona.silinyte@esf.lt.Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė Europos socialinio fondo agentūra, vadovaudamasi 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonės VP1-4.2-VRM-02-R „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai / trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. lapkričio 27 d. Nr. 1V-420 bei Klaipėdos regiono projektų, finansuojamų pagal Priemonės sąrašą Nr. 35, patvirtintą Klaipėdos regiono plėtros tarybos 2013 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. 51/3S-38.Europos socialinio fondo agentūra. Informacija atnaujinta 2013-07-05

Susiję kvietimai