Paskelbtas kvietimas

Išsiųstas pasiūlymas Alytaus rajono savivaldybės administracijai

Paramos priemonė1
VP1-4.2-VRM-02-R

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Regioninio planavimo
Paskelbimo data: 2013-07-05         Galioja iki: 2013-07-31        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Išsiųstas pasiūlymas Alytaus rajono savivaldybės administracijai

2013 m. liepos 3 d. išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką įgyvendinančiai institucijai ne vėliau kaip iki 2013 m. liepos 31 d. Alytaus rajono savivaldybės administracijai (paraiška „Alytaus rajono savivaldybės 2015-2017 m. trumpalaikio strateginės plėtros plano parengimas“), vadovaujantis 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonės VP1-4.2-VRM-02-R „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai / trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“ projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. 1V-546.Europos socialinio fondo agentūra. Informacija atnaujinta 2013-07-05

Susiję kvietimai