Paskelbtas kvietimas

Išsiųstas pasiūlymas Visagino ir Ignalinos rajono savivaldybių administracijoms

Paramos priemonė1
VP1-4.2-VRM-04-R

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Regioninio planavimo
Paskelbimo data: 2013-07-05         Galioja iki: 2013-07-31        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Išsiųstas pasiūlymas Visagino ir Ignalinos rajono savivaldybių administracijoms

2013 m. liepos 3 d. išsiųsti pasiūlymai teikti paraiškas įgyvendinančiai institucijai ne vėliau kaip iki 2013 m. liepos 31 d. Visagino savivaldybės administracijai (paraiška „Visagino savivaldybės teritorijos atskirų objektų detaliųjų planų rengimas“) ir Ignalinos rajono savivaldybės administracijai (paraiška „Ignalinos, Strigailiškio ir Palūšės kurortinės vietovės bei gretimų teritorijų turizmo ir rekreacijos specialiojo plano parengimas“), vadovaujantis 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonės VP1-4.2-VRM-04-R „Teritorijų planavimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. 1V-548.Europos socialinio fondo agentūra. Informacija atnaujinta 2013-07-05

Susiję kvietimai