Paskelbtas kvietimas

Pakartotinai išsiųstas pasiūlymas Vilniaus savivaldybei

Paramos priemonė1
VP1-4.2-VRM-04-R

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Regioninio planavimo
Paskelbimo data: 2013-07-05         Galioja iki: 2013-07-31        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pakartotinai išsiųstas pasiūlymas Vilniaus savivaldybei

2013 m. liepos 3 d. dėl techninės klaidos pakartotinai išsiųstas pasiūlymas Vilniaus miesto savivaldybės administracijai teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti. Paraiška „Pramoninės teritorijos (apie 37,4 ha) prie Liepkalnio g. detaliojo plano parengimas“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir valstybės projektų sąraše nustatytus terminus turi būti pateikta Europos socialinio fondo agentūrai iki 2013 m. liepos 31 d.Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė Europos socialinio fondo agentūra, vadovaudamasi 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonės VP1-4.2-VRM-04-R „Teritorijų planavimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. lapkričio 27 d. Nr. 1V-419 bei Vilniaus regiono projektų, finansuojamų pagal Priemonės sąrašą Nr. 02, patvirtintą Vilniaus regiono plėtros tarybos 2013 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. 51/1S-214.

Informaciją teikia Renata Kovalkovienė, (8 5) 246 1662, faksas (8 5) 260 8281, el. renata.kovalkoviene@esf.lt.Europos socialinio fondo agentūra. Informacija atnaujinta 2013-07-05

Susiję kvietimai