Paskelbtas kvietimas

ATNAUJINTA Pasiūlymas Nr. VP2-4.4-SM-02-R-91 teikti paraišką savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimui ir plėtrai

Paramos priemonė1
VP2-4.4-SM-02-R

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Regioninio planavimo
Paskelbimo data: 2013-09-03         Galioja iki: 2013-09-30        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

ATNAUJINTA Pasiūlymas Nr. VP2-4.4-SM-02-R-91 teikti paraišką savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimui ir plėtrai

 

2013 m. liepos 9 d. išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti Utenos rajono savivaldybės administracijos projektui „Utenos miesto Palangos gatvės dalies nuo J.Basanavičiaus g. iki Kupiškio g. rekonstravimas“.

 

Paraiška pagal projektų finansavimo sąlygų apraše ir Utenos regiono projektų sąraše Nr. VP2-4.4-SM-02-R-91 nustatytus terminus turi būti pateikta iki 2013 m. rugpjūčio 31 d.

 

Pratęstas paraiškos pateikimo terminas pagal pasiūlymą Nr. VP2-4.4-SM-02-R-91

 Vadovaujantis Utenos regiono plėtros tarybos 2013 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. 51/7S-71 ,,Dėl priemonės „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“ Utenos regiono projektų sąrašo Nr. VP2-4.4-SM-02-R-91 tikslinimo“, atidėtas projekto „Utenos miesto Palangos gatvės dalies nuo J.Basanavičiaus g. iki Kupiškio g. rekonstravimas“ paraiškos pateikimo TID terminas iki 2013 m. rugsėjo 30 d.

 

Paraiškos priimamos Transporto investicijų direkcijoje, adresu Gedimino pr. 60, LT-01110 Vilnius.

 

Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė Transporto investicijų direkcija

vadovaudamasi Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. 3-331 (Žin., 2008, Nr. 108-4146; 2011, Nr. 80-3920) patvirtintu VP2-4.4-SM-02-R priemonės „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašu

 bei

Utenos regiono plėtros tarybos 2013 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. 51/7S-57 patvirtintu Utenos regiono projektų, siūlomų finansuoti pagal 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.4-SM-02-R priemonę „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“, sąrašu Nr. VP2-4.4-SM-02-R-91.

 

Įgyvendinančioji institucija – Transporto investicijų direkcija, tarpinė institucija – LR Susisiekimo ministerija.

  

Papildomus klausimus galima pateikti raštu ir žodžiu ir gauti informacijos Transporto investicijų direkcijoje aukščiau nurodytu adresu bei tel. (8 5) 266 5845, (8 5) 266 9534, faksu (8 5) 266 5831, el. paštu: evelina.streckiene@tid.lt, renata.genyte@tid.lt.

 

 LR Transporto investicijų direkcija. Informacija atnaujinta 2013-09-03

Susiję kvietimai