Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraišką pagal priemonę „Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“

Paramos priemonė1
VP1-4.1-VRM-03-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2013-07-10         Galioja iki: 2013-09-02        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraišką pagal priemonę „Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“

2013 m.  liepos 9 d. Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti.

Paraiška „Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kvalifikacijos tobulinimas“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir valstybės projektų sąraše nustatytus terminus turi būti pateikta Europos socialinio fondo agentūrai iki 2013 m. rugsėjo 2 d.

Paraiška teikiama adresu: Europos socialinio fondo agentūra, Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius, Lietuva.

Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė Europos socialinio fondo agentūra, vadovaudamasi 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonės VP1-4.1-VRM-03-V „Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. vasario 13 d. Nr. 1V-59 bei valstybės projektų sąrašo Nr. 01 papildymu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 1V-580.

Įgyvendinančioji institucija: Europos socialinio fondo agentūra

Tarpinė institucija: Vidaus reikalų ministerija

Informaciją teikia Dalia Pumputienė, (8 5) 250 0207, faksas (8 5) 264 6233, el. dalia.pumputiene@esf.lt.Europos socialinio fondo agentūra. Informacija atnaujinta 2013-07-10

Susiję kvietimai