Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraišką pagal priemonę „Žmogiškieji ištekliai INVEST LT+“

Paramos priemonė1
VP1-1.1-SADM-11-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2013-07-11         Galioja iki: 2013-08-12        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraišką pagal priemonę „Žmogiškieji ištekliai INVEST LT+“

2013 m. liepos 10 d. UAB „Devold“ išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką ES finansavimui gauti pagal priemonę „Žmogiškieji ištekliai INVEST LT+“.

 

Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė Europos socialinio fondo agentūra (toliau - Agentūra), vadovaudamasi 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.1-SADM-11-V priemonės „Žmogiškieji ištekliai INVEST LT+“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. A1-35, bei valstybės projektų sąrašu Nr. VP-1.1-SADM-11-V-12, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrės 2013 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. A1-380.

 

Paraiška „Naujų darbuotojų tekstilės gamybos veiklos įmonėje apmokymas“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir valstybės projektų sąraše nustatytus terminus turi būti pateikta  Agentūrai iki 2013 m. rugpjūčio 12 d.

 

Įgyvendinančioji institucija: Europos socialinio fondo agentūra.

 

Tarpinė institucija: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

 

Informaciją teikia Aida Balčiūnaitė, tel. (8 5) 250 0236 el. paštas aida.balciunaite@esf.ltEuropos socialinio fondo agentūra. Informacija atnaujinta 2013-07-11

Susiję kvietimai