Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraišką Zarasų rajono savivaldybės administracijai elektroninės demokratijos priemonėms diegti

Paramos priemonė1
VP2-3.1-IVPK-05-R

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Regioninio planavimo
Paskelbimo data: 2013-07-09         Galioja iki: 2013-09-24        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraišką Zarasų rajono savivaldybės administracijai elektroninės demokratijos priemonėms diegti

2013 m. liepos 9 d. Zarasų rajono savivaldybės administracijai išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti pagal sąrašą Nr. VP2-3.1-IVPK-05-R-91.

Zarasų rajono savivaldybės administracijos projekto „E-demokratijos plėtra Zarasų rajone“ paraiška pagal projektų finansavimo sąlygų apraše ir Utenos regiono projektų sąraše nustatytus reikalavimus turi būti pateikta VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai iki 2013 m. rugsėjo 24 d.

Paraiškos priimamos VšĮ Centrinėje projektų valdymo agentūroje, adresu S.Konarskio g. 13, LT - 03109  Vilnius, Lietuva.

Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, vadovaudamasi 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ VP2-3.1-IVPK-05-R priemonės „Elektroninė demokratija: regionai“ projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimu, patvirtintu Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos (toliau - IVPK) direktoriaus 2013 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. T-82, bei Regiono projektų, finansuojamų pagal 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ VP2-3.1-IVPK-05-R priemonės „Elektroninė demokratija: regionai“ sąrašu Nr. VP2-3.1-IVPK-05-R-91, patvirtintu 2013 m. birželio 28 d. Utenos regiono plėtros tarybos sprendimu Nr. 51/7S-53.

Įgyvendinančioji institucija - VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, tarpinė institucija - Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos.

Informaciją teikia projektų vadovė Jūratė Gerikaitė 
tel. (8 5) 249 9220, 
faksas (8 5) 251 4401, 
el. paštas j.gerikaite@cpva.lt.Centrinė projektų valdymo agentūra. Informacija atnaujinta 2013-07-09

Susiję kvietimai