Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraišką prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymui

Paramos priemonė1
VP3-1.2-VRM-01-R

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Regioninio planavimo
Paskelbimo data: 2013-07-05         Galioja iki: 2013-08-31        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraišką prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymui

2013 m. liepos 05 d. Širvintų rajono savivaldybės administracijai išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti.

Paraiška pagal projektų finansavimo sąlygų apraše ir regionų projektų sąraše nustatytus terminus turi būti pateikta iki 2013 m. rugpjūčio 31 d.

Paraiška priimama VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, adresu S. Konarskio g. 13, 03109 Vilnius, Lietuva.

Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, vadovaudamasi 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ įgyvendinimo priemonės VP3-1.2-VRM-01-R „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“ projektų finansavimo sąlygų apraše, patvirtintame 2008 m. gruodžio 9 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-446  (kartu su vėlesniais pakeitimais, patvirtintais Vidaus reikalų ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. 1V-229; 2011 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 1V-865; 2012 m. kovo 2 d. įsakymu Nr.1V-446), nustatytais reikalavimais bei Vilniaus regiono projektų sąrašu 2007–2013 m laikotarpiui Nr. VP3-1.2-VRM-01-R-01, patvirtintu Vilniaus regiono plėtros tarybos 2013 m. birželio 14 d. sprendimu Nr. 51/1S-210.

Įgyvendinančioji institucija – VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, tarpinė institucija – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija.

Informaciją teikia projektų vadovas Jonas Jastremskas 
tel. (8 5) 274 8717 
faksas (8 5) 251 4401 
el. paštas j.jastremskas@cpva.ltCentrinė projektų valdymo agentūra. Informacija atnaujinta 2013-07-05

Susiję kvietimai